Frågor och svar

Senast ändrad: 08 februari 2018
Aspmossa. Foto: Lars Hedenäs

Här har vi samlat frågor och svar om den fortsatta utgivningen av Nationalnyckeln. Här hittar du också svar på hur du kan få information om arbetet med Nationalnyckeln och hur du kan beställa böcker. Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Böckerna är rikt illustrerade med utförliga texter och nycklar för artbestämning.

Kommer de nya volymerna att se ut som de tidigare?  

Upplägget för Nationalnyckeln kommer att vara detsamma. Volymerna kan även fortsättningsvis vara lite olika utformade för att innehållet ska vara relevant för respektive organismgrupp.

Hur ser utgivningsplanen för bokverket ut?

Nästa volym, efter volymen om havsborstmaskar, planeras till 2019. Exempel på grupper som vi arbetar med just nu är bladmossor och nakensnäckor. Det material vi tar fram publiceras successivt digitalt. Vi arbetar med att ta fram fakta för mindre taxonomiska enheter parallellt med det att vi tar fram fakta för kommande bokvolymer. Det gör att det tar längre tid än förut innan vi har producerat material som passar in i en bokvolym.

Vad styr utgivningsplanen för bokverket?

Utgivningsordningen styrs av till exempel tillgången på skribenter, det aktuella kunskapsläget och hur stor betydelse grupperna har för naturvårdsarbetet.  

Hur skiljer sig artinformationen som finns i Nationalnyckeln från den artinformation som finns i ArtDatabankens webbapplikation Artfakta?

Nationalnyckeln fokuserar på det som behövs för artbestämning. För naturvårdsintressanta arter finns det i den digitala informationen även en rödlistningsbedömning och råd kring naturvård.

Får tidigare prenumeranter information om att bokutgivningen återupptas?

När utgivningen av Nationalnyckeln stoppades 2014 avslutades prenumerantregistret enligt lagen om hur personuppgifter får sparas och hanteras. Inför nedläggningen fick alla dåvarande prenumeranter förfrågan om de önskade få fortsatt information från oss. De som önskade fortsatt information har fått Svenska artprojektets nyhetsbrev. Vi har ingen möjlighet att idag göra informationsutskick till samtliga tidigare prenumeranter utan endast till dem som aktivt önskat att fortsatt finnas i vårt adressregister.

Kan jag bli prenumerant på bokverket igen?

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du information om Nationalnyckeln, förhandsinformation om kommande volymer och möjlighet att förbeställa nya volymer till ett bättre pris. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Finns det möjlighet att få fortlöpande information från Nationalnyckeln?

Som prenumerant på nyhetsbrevet får du information om vad som händer i arbetet med Nationalnyckeln och hur du ska göra för att ta del av olika erbjudanden på böckerna. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Jag har inte varit prenumerant på bokverket och är intresserad av att köpa tidigare volymer. Hur kan jag göra det?

Alla volymer kan köpas på webben. Det finns möjlighet att få rabatt på tidigare utgivna volymer genom att köpa färdiga bokpaket. Det finns också möjlighet att köpa samtliga tidigare utgivna volymer till ett mycket förmånligt pris. Information om detta, och framtida liknande erbjudanden, kommer att finnas i nyhetsbrevet och på webbsidan. Du behöver registrera dig för att bli prenumerant på nyhetsbrevet.

Finns det någon möjlighet att få rabatt på böckerna?

Som prenumerant på nyhetsbrevet får du information om förbeställningskampanjer och andra erbjudanden. Information om aktuella priser och erbjudanden finns också på webben.

Kommer det fortfarande att produceras skinnband?

Den nya volymen, Ringmaskar: Havsborstmaskar, produceras i en begränsad upplaga med skinnband och finns att köpa på webben. I den mån tidigare utgivna volymer finns i lager kan även dessa köpas. Mejla din förfrågan till info.nationalnyckeln@slu.se. Efterfrågan kommer att avgöra om vi även fortsättningsvis kommer att producera i skinnband.


Kontaktinformation

Frågor om Nationalnyckeln
Telefon: 018-672689
E-post: info.nationalnyckeln@slu.se

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se