Nyhet: Ringmaskar: Havsborstmaskar

Senast ändrad: 07 februari 2018
Framsida havsborstmaskar.jpg

Havsborstmaskar ingår i den stora gruppen ringmaskar som också omfattar bl.a. daggmaskar och iglar. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men några arter lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

Kommer i april 2018

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång.

En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora ”fötter” som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger. Det finns även havsborstmaskar som är parasiter, som till exempel vampyrmasken. Den äter genom att suga ut blod och kroppsvätskor från sin värd, som är en annan havsborstmask. I munnen finns många tänder som fungerar som förankringsanordning i värddjuret.

Det finns omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar, varav ungefär 500 finns i svenska vatten. Denna volym behandlar de 205 arter som hör till underklassen Aciculata.

Fakta:

Titel: Ringmaskar: Havsborstmaskar. Annelida: Polychaeta: Aciculata

Text: Arne Nygren, Fredrik Pleijel

Bild: Arne Nygren, Helena Samuelsson, Fredrik Pleijel

Antal arter: 205

Innehåll: Alla arter som påträffats i Sverige beskrivs med utförliga texter och oftast med fotografier eller färgillustrationer samt pedagogiska, svartvita detaljbilder. Här finns även nycklar för artbestämning.

Utgivningsår: 2018

Antal sidor: 384

ISBN (klot): 978-91-87853-31-9

ISBN (skinn): 978-91-87853-32-6


Kontaktinformation

Frågor om Nationalnyckeln
Telefon: 018-672689
E-post: info.nationalnyckeln@slu.se

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se