SLU-nyhet

Ny nyckel: Påpälsade pälsbin

Publicerad: 03 april 2017

Pälsbin (Anthophora) är en liten grupp bin med bara fem arter i Sverige. De har en lång snabel, ibland längre än kroppen. Kroppsformen är kompakt och de har en tät päls vilket gör att de närmast påminner om humlor. Liksom hos humlorna varierar färgen vilket kan försvåra bestämningen. Till skillnad från humlorna är honorna solitära och placerar sina yngelceller i murken ved, i marken eller till och med i murbruket i stenväggar.

Med hjälp av Björn Cederbergs kunskap och Krister Halls fotografier kan vi nu erbjuda en nyckel till Sveriges pälsbin. Ett par av arterna är hotade i dagsläget och det pågår åtgärder för att försöka förstärka populationerna. Nu kan även du bidra med dina observationer så att vi bättre kan följa arternas utveckling.


Kontaktinformation