ArtDatabankens naturvårdspris

– ett av Sveriges finaste naturvårdpriser.