Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.

AulaKonferens2016-foto-MikaelWallstedt.jpg

Flora- och faunavård

År 2018 kommer Flora- och faunavårdskonferensen att hållas den 25 april. Temat kommer att presenteras till senhösten eller vintern. Boka den dagen i din kalender redan nu!

Publicerad: 27 april 2017 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se