Fauna och Flora – en populärbiologisk tidskrift

En modern tidskrift med lång historia.

tidskirfter-textblock.jpg

Tidskriften Fauna och Flora

Fauna och Flora utgörs av rikt illustrerade, populärvetenskapliga artiklar som skrivs av professionella biologer och andra naturkännare. Spännvidden är stor med allt från intresseväckande, lättsamma artiklar till mer vetenskapliga artiklar med primärpublikation, t.ex. undersökningar av djur- och växtgrupper eller presentation av nya fynd för landet.

Läs artiklar från det senaste numret:

Backsvalor på fallrepet (PDF)
Invasiva asiatiska krabbor längs Västkusten (PDF)