Publikationer

Här kan du beställa eller ladda ner våra rapporter och böcker. Här finns också remissvar och verksamhetsberättelser.

strandkrabba-caricinus-maenas.jpg

Publikationer på ArtDatabanken

ArtDatabanken producerar och publicerar material om biologisk mångfald. Det gör vi i rapporter, böcker (bl.a. bokverket Nationalnyckeln) och i tidskriften Fauna och Flora. Vi publicerar även digital artinformation i våra webbapplikationer

Alla SLU:s publikationer hittar du på bibliotekets webbplats.

Publicerad: 09 februari 2018 -