Stöd till taxonomisk forskning

Senast ändrad: 01 februari 2018
ArtprojSV.jpg

Aktuell utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering hittar du här.

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året. Kontakta Svenska artprojektets forskningssekreterare Rikard Sundin, för mer information om särskilt forskningsstöd.

Mer information:

Fakta:

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

(2017 års ledamöter)
Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)
Stefan Ekman (Uppsala universitet)
Henrik Enghoff (Statens naturhistorisk museum, Köpenhamn)
Danny Eibye-Jacobsen (Statens naturhistorisk museum, Köpenhamn)
Bente Eriksen (Botaniska trädgården, Lund)
Christiane Todt (Universitetet, Bergen/Rådgivende biologer, Bergen)


Kontaktinformation

Rikard Sundin, Forskningssekreterare Svenska artprojektet
ArtDatabanken, SLU
rikard.sundin@slu.se018-672574, 070-5802574