Trädportalen

Trädportalen är en samlingsplats för observationer av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd och syftar till att öka och synliggöra kunskapen om sådana träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd och hålträd.

Trädportalen. Foto: Johan Samuelsson

Trädportalen är lämplig för miljöövervakning

Informationen kan användas för att följa tillståndet i naturen, t.ex. genom miljöövervakning, men också för att över tid följa kulturellt och historiskt skyddsvärda träd. Mer om hur trädportalen skulle kunna användas finns bl.a. att läsa i Åtgärdsprogrammet (som inte längre pågår men som innehåller intressant läsning).

Rapportering kan göras av såväl enstaka uppgifter som information från större inventeringar. Det går att rapportera ett träds tillstånd mer än en gång, och regelbundna rapporter gör det möjligt att följa ett enskilt träds utveckling och förändring.

Kvalitetssäkring av databasens innehåll

Uppgifterna granskas och sparas inför framtiden. Alla kan ta del av uppgifterna och ditt bidrag får också spridning bland andra som är intresserade eller arbetar med träd. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat.

Samarbete mellan olika aktörer

Trädportalen har tagits fram som en del av genomförandet av Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna.
Publicerad: 25 april 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se