Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här kan du hitta information om gällande namn, aktuell klassificering samt vanliga synonymer. 

Släkträd. Illustration från Nationalnyckeln

Innehåll och funktion

I Dyntaxa kan du söka efter svenska taxa på olika nivåer– t.ex. art, släkte eller familj – och få information om gällande namn, släktskap och vanligt förekommande synonyma namn. Dessutom finns uppgifter om förekomst och invandringshistoria i Sverige. Informationen i Dyntaxa är basen för ArtDatabankens övriga portaler, verktyg och databaser.

I Dyntaxa kan du antingen söka direkt på ett namn eller stega dig igenom den taxonomiska hierarkin. Du kan också skapa egna listor med anpassat innehåll och ladda ner i Excelformat. Det går också att jämföra (matcha) egna namnlistor med innehållet i Dyntaxa, och därmed få ut en lista med gällande namn.

Ladda ner Dyntaxas manual. Har du frågor kontakta Johan Liljeblad.

Darrgräs Briza media. Foto: Tomas Carlberg

Syfte och omfattning

Syftet med Dyntaxa är att standardisera namnsättningen för att underlätta kommunikation om biologisk mångfald. Målsättningen är att Dyntaxa ska innehålla information om namn och släktskap för samtliga svenska flercelliga arter. Databasen uppdateras kontinuerligt med hjälp av ett antal taxonomiskt sakkunniga. Ungefär 275 000 namn och ca 55 000 arter finns inlagda våren 2017.

Användning

Dyntaxa är normerande för namnsättningen i flera svenska databaser som hanterar artinformation, t.ex. i Artportalen och i SMHI:s databas Nordic Microalgae. Både Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket strävar efter att alla naturvårdsprojekt ska följa Dyntaxa.

Dyntaxa - finansiering och samverkan

Dyntaxa har utvecklats och förvaltas av ArtDatabanken inom Svenska artprojektet och Svenska LifeWatch. Delar av innehållet i databasen har även t.ex. Naturvårdsverket medfinansierat.
Publicerad: 25 april 2017 - Sidansvarig: Cecilia.nordstrom@slu.se