Personal A-Ö


Antal sökresultat: 93
Karin Ahrné
Karin Ahrné
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672683
E-post: karin.ahrne@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för fjärilar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av fjärilar. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaPer Alström
Per Alström
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672575, 070-4546965
E-post: per.alstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom, professor i ornitologi. Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn. Svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD).

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaRoger Andersson
Roger Andersson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672618
E-post: roger.p.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Ansvar för ArtDatabankens bibliotek.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLena Andersson
Lena Andersson
Testledare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672440
E-post: lena.e.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: IT-testledare

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMora Aronsson
Mora Aronsson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-673414, 070-6682682
E-post: mora.aronsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Internationell Naturvård och Miljöövervakning, främmande arter, systemansvarig NOBANIS, naturtypsansvarig havsstränder, taxonomiskt ansvarig kärlväxter

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMaria Backlund
Maria Backlund
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672341
E-post: maria.backlund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som arbetar fr.a. med att uppdatera och kvalitetssäkra Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk botanik vid Uppsala universitet 2005.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMaria Barret-Ripa
Maria Barret-Ripa
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672709
E-post: maria.ripa@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHåkan Berglund
Håkan Berglund
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672237
E-post: hakan.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för skogsnaturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av skogliga naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i skogliga frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaOlof Billinger
Olof Billinger
Teknisk koordinator vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672657, 072-7038820
E-post: olof.billinger@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaPavel Bina
Pavel Bina
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-673406, 076-8505264
E-post: pavel.bina@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaUlf Bjelke
Ulf Bjelke
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672614
E-post: ulf.bjelke@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för ryggradslösa djur i sötvatten. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av ryggradslösa djur i sötvatten. Kontaktperson för frågor kring rödlistning och naturvårdsarter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSofia Blank
Sofia Blank
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-67 22 95, 072-5667889
E-post: sofia.blank@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar i huvudsak med åtgärdsprogram för hotade arter. Samarbetar mycket med länsstyrelserna, sektorsmyndigheter och andra aktörer i frågor gällande skötsel, restaurering och återskapande av livsmiljöer i landskapet. Är tillsammans med Jordbruksverket sammankallande för Samverkansgruppen för gräsmarker, biologisk mångfald och infrastruktur.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaUte Bradter
Ute Bradter
Forskare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672684
E-post: ute.bradter@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaTomas Carlberg
Tomas Carlberg
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672577
E-post: tomas.carlberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Chefredaktör för tidskriften Fauna och Flora.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaStephen Coulson
Stephen Coulson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672643, 073-0849711
E-post: stephen.coulson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata. Systemansvar för webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSamantha Dawson
Samantha Dawson
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672195
E-post: samantha.dawson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHolger Dettki
Holger Dettki
Forskare FLK vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 090-7868505, 073-0487872
E-post: holger.dettki@slu.se

Arbetsbeskrivning: Koordinator för den nationella biotelemetri-e-infrastrukturen 'Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring' (UC-WRAM) Systemansvarig för biodiversitets-e-infrastrukturen Svenska LifeWatch Analysportalen (SLW)

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UmeåMatts Djos
Matts Djos
IT-arkitekt vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672546, 072-7287027
E-post: matts.djos@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJan Edelsjö
Jan Edelsjö
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672685
E-post: jan.edelsjo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för IT-förvaltning av fynddatakomponenter och observationsdatabasen. Samordnar frågor kring fynddata och skyddsklassning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJeannette Eggers
Jeannette Eggers
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672130
E-post: jeannette.eggers@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaWenche Eide
Wenche Eide
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672495
E-post: wenche.eide@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för fjällens naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av alpina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i alpina frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHenna Fabritius
Henna Fabritius
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672715
E-post: henna.fabritius@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaUlf Gärdenfors
Ulf Gärdenfors
Professor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-672623, 070-6785432
E-post: ulf.gardenfors@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ställföreträdande chef ArtDatabanken, chef för Program taxonomi, föreståndare för Svenska LifeWatch. Ulf är professor i naturvårdsbiologi, leder arbetet med Svenska LifeWatch och ansvarar för de vetenskapliga delarna av Svenska artprojektet. Han arbetar även med rödlistning och relaterade artfrågor, både nationellt och internationellt. Ulf är medlem i internationella naturvårdsunionens Red List Standards and Petitions Subcommittee som bl.a. utarbetar riktlinjer för hur IUCN:s rödlistningskriterier ska tillämpas globalt.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaRagnar Hall
Ragnar Hall
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-671977
E-post: ragnar.hall@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Redaktör för tidskriften Fauna och Flora.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKrister Hall
Krister Hall
Fotograf vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 0708545180
E-post: krister.hall@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserChristina Halling
Christina Halling
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-671210
E-post: christina.halling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet. Organismansvarig för alger inklusive rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaTomas Hallingbäck
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672467
E-post: tomas.hallingback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med internationell rödlistning av lavar. Ingår i den svenska expertkommittén för mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLaura Henckel
Laura Henckel
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672667
E-post: laura.henckel@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKarin Herlitz
Karin Herlitz
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672439
E-post: karin.herlitz@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Kontaktperson för frågor om upphovsrätt kopplat till fakta om arter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaÅsa Hjelm
Åsa Hjelm
Administrativ chef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-671357, 076-1274110
E-post: asa.hjelm@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarar för att leda och samordna det administrativa stödet till verksamheten vid ArtDatabanken. Driver, samordnar och utvecklar ArtDatabankens miljöledningssystem. Ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnette Håkans
Anette Håkans
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672527, 072-2033918
E-post: anette.hakans@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnders Jacobson
Anders Jacobson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672479
E-post: anders.jacobson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Narturtypsansvar för odlingslandskapet.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaNiklas Johansson
Niklas Johansson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter
E-post: niklas.johansson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMari Jönsson
Mari Jönsson
Forskare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672583
E-post: mari.jonsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare med inriktning mot ekologi och naturvårdsbiologi, med huvudsakligt fokus på skogsekosystemens ekologi och biologiska mångfald.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohan Karlsson
Johan Karlsson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
E-post: johan.b.karlsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaBjörn Karlsson
Björn Karlsson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672679
E-post: bjorn.karlsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemutvecklare.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaTommy Knutsson
Tommy Knutsson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672488, 072-4514008
E-post: tommy.knutsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMichael Krikorev
Michael Krikorev
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672734
E-post: michael.krikorev@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMartin Käck
Martin Käck
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672253
E-post: martin.kack@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemutvecklare. Systemförvaltare för Analysportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLena Larsson
Lena Larsson
Administratör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-672648
E-post: lena.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Hanterar leverantörsfakturor i Palette, kundfakturor, reseräkningar och timersättningar, expertkommittér,friskvårdersättning, läkemedels och sjukvårdskvitton.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaArtur Larsson
Artur Larsson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672218
E-post: artur.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för steklar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av steklar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta samt för Träd- och Musselportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Lejfelt-Sahlen
Anna Lejfelt-Sahlen
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672751, 070-2352314
E-post: anna.lejfelt-sahlen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Registrering & koordinatsättning av fynduppgifter Svensk/engelsk språkgranskning/översättning

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohan Liljeblad
Johan Liljeblad
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-671434, 076-1330328
E-post: johan.liljeblad@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk zoologi vid Stockholms universitet 2002 inom ämnet systematik och evolution hos gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea. Skyddsombud. Brandutrymningsledare.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHåkan Ljungberg
Håkan Ljungberg
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672592
E-post: hakan.ljungberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för skalbaggar. Arbetar med rödlistning, fynddata, ekologiska data, bestämningsnycklar, den taxonomiska databasen samt analys av tillstånd och trender för arter. Entomolog med fokus på skalbaggar – främst dyngbaggar, jordlöpare och andra markskalbaggar samt växtlevande skalbaggar; i odlingslandskap, våtmarker och sandmarker. Fil lic i zoologi vid Lunds Universitet. Har forskat bl.a på rekonstruktion av landskapshistoria baserat på paleoekologisk analys av pollen och subfossila insekter i torvavlagringar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Stenstugu, EndreSusanne Lundmark
Susanne Lundmark
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672686, 072-5464280
E-post: susanne.lundmark@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaCarl-Fredrik Lönnberg
Carl-Fredrik Lönnberg
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672723
E-post: calle.andersson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaNiklas Lönnell
Niklas Lönnell
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672424, 076-1372099
E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för mossor. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaStephen Manktelow
Stephen Manktelow
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672243
E-post: stephen.manktelow@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAdriano Mazziotta
Adriano Mazziotta
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård
E-post: adriano.mazziotta@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKerstin Mo
Kerstin Mo
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672652, 073-0828526
E-post: kerstin.mo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för marina ryggradslösa djur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av för marina ryggradslösa djur.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHelen Moor
Helen Moor
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672605, 0723127599
E-post: helen.moor@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohan Nilsson
Johan Nilsson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672673, 073-3822140
E-post: johan.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata. Systemansvar för webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMarie Nordin
Marie Nordin
Testare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672517
E-post: marie.nordin@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSusanne Nordström
Susanne Nordström
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672414
E-post: sanna.nordstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Entomolog, arbetar som vetenskaplig samordnare, projektledare och fackredaktör inom Svenska artprojektet på ArtDatabanken sedan 2004. Disputerad i entomologi med inriktning mot insektspatologi och epizootiologi vid SLU 2000.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaCecilia Nordström
Cecilia Nordström
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672441, 072-2032967
E-post: cecilia.nordstrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKatarina Nyberg
Katarina Nyberg
Formgivare grafisk vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672631
E-post: katarina.nyberg@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaGunnar Nyborg
Gunnar Nyborg
Systemförvaltare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672028
E-post: gunnar.nyborg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemförvaltare för Artportalen. Arbetar med systemering och programmering av IT-system.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohn Nygårds
John Nygårds
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672236, 070-3028545
E-post: john.nygards@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLinda Nyman
Linda Nyman
Illustratör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation
E-post: linda.nyman@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserAgneta Ohlström
Agneta Ohlström
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672265
E-post: agneta.ohlstrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaElisabet Ottosson
Elisabet Ottosson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672745
E-post: elisabet.ottosson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Ingår i den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. I arbetet ingår även presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMarit Persson Rådén
Marit Persson Rådén
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672658
E-post: marit.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för ArtDatabankens användarhanteringssystem. Kontaktperson för frågor om uttag av behörigheter från kommuner och konsulter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaUlla-Britt Petersson
Ulla-Britt Petersson
Ekonom vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-673412
E-post: ulla-britt.petersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Samordnar och ger i stöd i frågor som gäller verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning. Genomför bokslut och budgetarbete. Hanterar även löpande ekonomiarbete och projektekonomi.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaChristopher Reisborg
Christopher Reisborg
Fotograf vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672609
E-post: christopher.reisborg@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMia Maria Ronell
Mia Maria Ronell
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672689, 070-3329419
E-post: mia.maria.ronell@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJohan Samuelsson
Johan Samuelsson
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-673409, 070-6793409
E-post: johan.samuelsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJonas Sandström
Jonas Sandström
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672547, 073-0923334
E-post: jonas.sandstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur (halvvingar, mångfotingar, rätvingar, spindeldjur m.fl.). Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaUlrika Sehlberg Samuelsson
Ulrika Sehlberg Samuelsson
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation
E-post: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAlexander Singer
Alexander Singer
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672259
E-post: alexander.singer@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLiselott Sjödin Skarp
Liselott Sjödin Skarp
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-673458, 070-9732988
E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se

Arbetsbeskrivning: Chef program arter, ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp. Programmet arbetar med rödlistning, analys, tillstånd och trender för arter, internationellt arbete (rödlistning, Planta Europa, CAFF, CMBP) samt presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter inklusive bestämningsnycklar, termer och begrepp. Vi arbetar också med lagring och hantering av fynddata, floraväkteri och validering av fynd i webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaTord Snäll
Tord Snäll
Professor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672612, 076-7662612
E-post: tord.snall@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaKatrin Stensparre Norén
Katrin Stensparre Norén
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672694, 072-5562486
E-post: katrin.stensparre@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMalin Strand
Malin Strand
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 076-1342499, 070-5654246
E-post: malin.strand@slu.se

Arbetsbeskrivning: Marinbiolog och systematiker som bl a arbetar med DNA-baserade artbestämningsmetoder med särskilt fokus på marina evertebrater. Projektledare och koordinator för Svenska artprojektets forskarskoleverksamhet. Docent i Systematik och Biodiversitet. Taxonomiansvarig för fylum Nemertea i Dyntaxa och WoRMS.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserNarayanan Subramanian
Narayanan Subramanian
Postdoktor vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672199
E-post: narayanan.subramanian@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaSebastian Sundberg
Sebastian Sundberg
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672223
E-post: sebastian.sundberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för kärlväxter. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av kärlväxter. Kontaktperson för frågor om floraväkteri och rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaRickard Sundin
Rickard Sundin
Forskningssekreterare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Taxonomi

Telefon: 018-672574, 070-5802574
E-post: rikard.sundin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Administration av Svenska artprojektets stöd till taxonomisk forskning, inventeringar och biologiska samlingar, sekreterare i Svenska artprojektets styrgrupp och Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLena Sundin Rådström
Lena Sundin Rådström
Chef för Artdatabanken vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-672730, 070-3855949
E-post: lena.sundin.radstrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMikael Svensson
Mikael Svensson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672714, 070-6842714
E-post: mikael.svensson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatserJohan Södercrantz
Johan Södercrantz
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672628, 073-6914940
E-post: johan.sodercrantz@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Tano Graflind
Anna Tano Graflind
Webbredaktör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672663
E-post: anna.tano-graflind@slu.se

Arbetsbeskrivning: Webbredaktör. Utvecklar och underhåller ArtDatabankens hemsidor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaHenrik Thurfjell
Henrik Thurfjell
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Arter

Telefon: 018-672617, 073-0402221
E-post: henrik.thurfjell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av däggdjur samt grod- och kräldjur. Medverkar i arbetet med validering av fåglar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaPer Toräng
Per Toräng
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-671544
E-post: per.torang@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLena Tranvik
Lena Tranvik
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672478, 070-3994185
E-post: lena.tranvik@slu.se

Arbetsbeskrivning: Chef program naturvård. I programmet bedriver och utvecklar vi miljöanalys och forskning samt säkerställer ArtDatabankens kompetens om Sveriges naturtyper. Ansvar för programmet omfattar samordning av ArtDatabankens arbete inom uppdrag för nationella myndigheter, samt SLU:s arbete som part i konsortiet European Topic Centre on Biodiversity (ETC-BD).

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaCaroline Uppling
Caroline Uppling
Personalsamordnare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd
E-post: caroline.uppling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar med coaching, chefstöd, kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, lika villkor och lönerevision.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMattias Wallén
Mattias Wallén
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672451
E-post: mattias.wallen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar i första hand med utveckling och förvaltning av ArtDatabankens webbapplikationer med fokus på hantering och presentation av artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaMalin Wallin Nygårds
Malin Wallin Nygårds
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672263
E-post: malin.wallin.nygards@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Westling
Anna Westling
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672227, 0706220905
E-post: anna.westling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet, representant i Helcoms arbetsgrupp för bentiska habitat och kontaktperson mot SLU avseende marina remisser. Projektledare för ArtDatabankens samordnade arbete med artikel 12 och 17-rapporteringen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaJan-Åke Winqvist
Jan-Åke Winqvist
Bildredaktör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672620
E-post: jan-ake.winqvist@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaEddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 018-672241
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för naturtyper för sjöar, vattendrag och våtmarker inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av dessa naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheteten och andra myndigheter i sötvattens- och våtmarksrelaterade frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAnna Maria Wremp
Anna Maria Wremp
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-671394
E-post: anna-maria.wremp@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaIngrid Wänstrand
Ingrid Wänstrand
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård
E-post: ingrid.wanstrand@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaEmelie Åström
Emelie Åström
Ekonomiadministratör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, administrativt stöd

Telefon: 018-672682, 072-5370133
E-post: emelie.astrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaAndreas Östersund
Andreas Östersund
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
E-post: andreas.ostersund@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala