Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Utbildningsservice VHC

Utbildningsservice är en institutionsövergripande enhet för samordnad utbildningsadministration inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administration av grundutbildning och forskarutbildning.

Publicerad: 30 juni 2017 - Sidansvarig: marie.sundberg@slu.se