Utlysningar

P.O. Lundells stiftelse

Publicerad: 07 februari 2018
Ansökan senast: 2018-02-20 17:00

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2018-02-20 17:00.

Ordinarie stipendier

  • Ej fastställt antal stipendier med utlyst belopp 250 000 kr (totalsumma)

Observera: För sökande från Uppsala universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet

Stipendiekrav

Företrädesvis till yngre forskare för utfört förtjänstfullt arbete eller för att möjliggöra undersökning, varav kan förväntas värdefullt resultat, för vetenskapliga studier i "till jordbruk och husdjursskötsel hörande ämnen med inberäknande av de närmast med dessa fack sammanhörande vetenskaper". Utdelas vartannat år av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och vart annat år av samma fakultet vid Lunds universitet.

http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=335


Kontaktinformation