Utlysningar

E och T Westins stiftelse för lantbruksforskning

Publicerad: 07 februari 2018
Ansökan senast: 2018-02-20 17:00

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är ledigt för ansökan.
Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2018-02-20 17:00.

Ordinarie stipendier

  • Ej fastställt antal stipendier med utlyst belopp 740 000 kr (totalsumma)

Observera: Utlyst summa tilldelas en sökande eller delas upp på flera sökande. Projekt-/forskningsbeskrivning bör ej överstiga tre sidor. Detsamma gäller CV/meritförteckning.

Stipendiekrav

Att stödja forskning inom ekonomiska och biologiska ämnesområden, som är av betydelse för lantbrukets framtida utveckling. Bidrag från stiftelsen kan lämnas för forskning såväl vid Uppsala universitet som vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anslag delas ut av en kommitté bestående av fem ledamöter, varav tre från Uppsala universitet och två från Sveriges lantbruksuniversitet.

http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=527


Kontaktinformation