Ladok - studiedokumentation

Senast ändrad: 24 november 2017

Ladok är ett nationellt system för dokumentation av dina studier. I Ladok sparar SLU uppgifter om dina studieresultat. Här kan du se om du har blivit registrerad och godkänd på de kurser du har blivit antagen till.

Du kan se dina uppgifter genom Mina studier.

Bestämmelserna om hur registret ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Enligt datalagen (1973:289) har var och en rätt att erhålla registerutdrag.

 

 

 

 

 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se