Regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 17 februari 2017
skulptur.jpg

Det övergripande syftet med utbildningens regelsamling är att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se