Lika villkor vid SLU

Senast ändrad: 14 november 2017
fotter.jpg

SLU har en särskild organisation för Lika villkor som gäller både studenter och anställda. Där har universitetet samlat sitt arbete för likabehandling av studenter, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

SLU har en handlingsplan för Lika villkor, med löpande uppdrag för fakulteterna och olika avdelningar inom universitetsadministrationen. En viktig del är att sprida information om Lika villkorsfrågor till studenter och anställda. I planen finns också specifika åtgärder som ska genomföras under året, och som följs upp inför nästa års plan.

Likabehandlingsfrågor för studenter är en fråga som också bevakas av det Studiesociala rådet (STRÅ) vid SLU. Frågor om man upplevt diskriminering i samband med utbildningen finns med i de studiesociala enkäterna, som följs upp av STRÅ.

SLU har tagit fram en broschyr som riktar sig till praktikvärdar och externa handledare. Diskrimineringslagen gäller nämligen även när du är på praktik, eller gör ett självständigt arbete och har en extern handledare. Du ska inte behöva utsättas för trakasserier, exempelvis på grund av etnisk tillhörighet eller sexuella trakasserier i dessa situationer.

Vid Skogsfakulteten har man tagit fram ett speciellt informationsmaterial som speciellt tar fasta på likabehandling mellan tjejer och killar.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se