Vid kris

Senast ändrad: 07 november 2017

Vid akuta händelser med fara för person, egendom och/eller miljö ska du alltid ringa 112 och ange ditt namn, var du befinner dig, vad det är som har inträffat, typ av skada och eventuellt antal skadade.

I akuta situationer ring: 112

 

Vid en krissituation är informationsflödet svårt att kontrollera och bestämma. Rutinerna vid SLU är därför att studenter kontaktar SLU:s samlade studentkårer (SLUSS) för vidare information/hantering av den ev. krisen på,

SLUSS kristelefon 018-67 30 70

Om du som student har en naturligare kopplig till din lokala studentkårs-
representant kan dessa kontaktas som i sin tur kontaktar SLUSS vid behov. SLUSS har en samordnande funktion mellan studenter och SLU:s krisgrupper. De gör en bedömning av händelsen och för informationen vidare enligt gällande rutiner. 

För mer information om SLU:s krishantering, se SLU Säkerhets hemsidor.

Inom SLU finns en krisorganisation med krisgrupper på varje huvudort (Alnarp, Umeå och Uppsala) som träder in vid akuta kriser som exempelvis:

  • större olyckor (med eller utan personskador) som explosion på laboratorier; trafikolyckor; brand etc.
  • händelser på universitetet med våld eller hot om våld
  • "världshändelser" som kan påverka universitetets anställda och studenter
  • plötsliga eller våldsamma dödsfall
  • grövre brottslighet med påverkan på verksamheten

Andra stödfunktioner för studenter

Dokument

Sidansvarig: infra-webb@slu.se