Studieuppehåll och studieavbrott

Senast ändrad: 04 april 2017

Om du väljer att ta ett uppehåll i dina studier, eller om du väljer att avbryta studierna, är det viktigt att du meddelar det till SLU.

Studieuppehåll från program
Studieavbrott från program
Avbrott på kurs

Studieuppehåll från program

När ska jag anmäla studieuppehåll?

Om du som programstudent ska ta ett uppehåll från dina studier vid SLU under minst en termin ska du anmäla studieuppehåll. Studieuppehåll kan tidigast anmälas termin 2 på programmet.

Anmälan av studieuppehåll

Tentera/ta igen rester under studieuppehåll

Under studieuppehållet får du göra examinationer. Om du planerar att slutföra påbörjade kurser under studieuppehållet, så ange det i anmälan av studieuppehållet. Det är möjligt att omregistreras på en påbörjad kurs även under studieuppehåll.

Studieuppehållets längd

Studieuppehåll kan anmälas för maximalt ett år i taget. Du kan också anmäla studieuppehåll för kortare tid än en hel termin.

Platsgaranti

Om du har särskilda skäl kan du beviljas platsgaranti vid återkomst efter studieuppehållet. Särskilda skäl avser här sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, egen graviditet, allvarligare sjukdomsfall, studentfackligt uppdrag eller inkallelse till tjänstgöring i totalförsvaret. Se vidare i SLU:s regelsamling. Om det inte finns särskilda skäl så får du återuppta dina studier i mån av plats.

Beslut och dokumentation

Studieuppehåll dokumenteras i studiedokumentationssystemet Ladok och beslut om studieuppehåll skickas till dig.

Utbytesstudent

Om du är antagen till och registrerad på utbytesstudier ska du inte anmäla studieuppehåll för utbytesstudierna.

Återuppta studier efter uppehåll

Du ska själv anmäla dig till fortsatta studier efter ett studieuppehåll, på det sätt som gäller för ditt program. Vanligen görs anmälan genom Mina studier, senast 15 april respektive 15 oktober, inför kommande termin. Mer information finns under anmälan och antagning.

Studieavbrott från program

Om du definitivt vill avsluta dina studier på ett program, ska du anmäla studieavbrott. Ett anmält studieavbrott är definitivt och du har inte längre rätt till din studieplats på programmet. Du har fortfarande möjlighet att avsluta redan påbörjade kurser. Om du vill börja på programmet igen behöver du söka och antas på nytt.

Avbrott på kurs

Tidigt avbrott på kurs

Tidigt avbrott på kurs kan göras inom tre veckor efter kursstart. Du anmäler själv tidigt avbrott via Mina studier på studentwebben. Vid tidigt avbrott på kurs kan du söka till kursen igen vid något senare tillfälle. Kom också ihåg att meddela kursledningen att du avbryter kursen.

Sent avbrott på kurs

Om du vill avbryta en kurs senare än tre veckor efter kursstart kallas det sent avbrott på kurs. Du måste meddela sent avbrott på en kurs till kursansvarig institution. Vid sent avbrott kan du inte söka kursen igen. Om du ändå söker kursen kommer du få ett meddelande om att du ska kontakta kursansvarig institution för information om omregistrering och omtentamen.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se