Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Särskilt pedagogiskt stöd

Du kan bedriva givande studier vid SLU även om du har en funktionsnedsättning som exempelvis dyslexi, adhd eller någon form av psykisk ohälsa. Du kan få särskilt pedagogiskt stöd. Stödet anpassas efter dina behov och din studiesituation. En samordnare för särskilt pedagogiskt stöd utformar stödet tillsammans med dig.