Hur står det till med SLU:s miljömedvetenhet?

Senast ändrad: 29 januari 2018

Det ville SLU Miljö ha svar på och frågade utbildningsmedia om de kunde ta fram en film på temat. Resultatet blev en film där kåsören Jacke Sjödin går runt på Campus och pratar med studenter och medarbetare.


Bläddra mellan intervjuerna med pilarna eller i spellistan.
Produktion: Utbildningsmedia, SLU

Klicka här för att se filmen i helskärm >>

Vad händer just nu på SLU miljö?

  • SLU Miljö arbetar med att få hela SLU miljöcertifierat enligt ISO 14001 tills utgången av 2016 och vi är på god väg. Parallellt med detta försöker vi att se hur vi kan effektivisera arbetet eftersom det redan idag är rätt många verksamheter som är miljöcertifierade inom SLU.
  • Vi försöker redan nu planera för tiden efter 2016. Efter en certifiering brukar vi säga att arbetet börjar "på riktigt". Då börjar ett arbete med att försöka effektivisera miljöledningssystemen ännu mer, något som vi brukar benämna "ständiga förbättringar". Förhoppningsvis resulterar framtiden i ett miljöcertifikat för hela SLU, det ingår också i planeringen framåt.
  • Vi hoppas på att vi når våra miljömål men också att vi kan formulera nya skarpa mål. Det vore också spännande att i framtiden koppla an hållbarhetsfrågorna på bredden till det pågående miljöarbetet.
  • Andra saker vi har på gång är SLU:s klimatfond! Den första ansökningstiden har precis gått ut så nu börjar ett arbete med att se över och granska ansökningar tillsammans med styrgruppen inom klimatfonden, jättespännande!
Fakta:

SLU:s miljökoordinator Camilla Källman

Vad vill SLU Miljö uppnå med filmen?

- Vi såg samarbetet med utbildningsmedia som ett perfekt tillfälle att göra ett litet stickprov på vad anställda och studenter på SLU vill få ut av miljöarbetet och samtidigt uppmärksamma att det finns en miljöenhet på SLU, säger Camilla Källman, miljökoordinator.

Vad tror du att de filmade miljöintervjuerna kommer att resultera i?

 - Att vi ska få inspiration, tips och idéer att bli bättre. Sedan är det också en chans för SLU Miljö att visa att vi finns och förhoppningsvis få in mer samarbeten som i sin tur leder till bättre förutsättningar att nå miljömålen.

Är vi miljömedvetna här på SLU?

- Ja, det tycker jag. Det finns en enorm kunskap att inhämta i en verksamhet som SLU. Det är ren lyx att ha så kunniga personer runt omkring sig dagligen. Samtidigt finns det mycket vi skulle kunna lära oss av varandra, vilket kan vara en utmaning då vi är så pass utspridda i Sverige.

Du jobbar som miljökoordinator. Vad gör en miljökoordinator på SLU?

- Jag arbetar mycket med det strategiska miljöarbetet; stöd till verksamheterna för att t.ex. uppfylla förordningar, samordna och medverka i olika miljöprojekt, miljöcertifieringsarbete, uppföljning av mål och myndighetskrav, rapporteringar, samordning av SLUs miljösamordnare och interna miljörevisorer m.m. Kommunikation är också en stor bit i vårat arbete.

Till sist. Nämn tre saker som vi på SLU behöver tänka på ur miljösynpunkt.

  1. Energieffektivisera, spar energi! Tänk på att inte energiförbruka i onödan.
  2. Tänk igenom resandet, främst inrikes. Kanske testa ett videomöte? Det finns mycket hjälp att få från SLU:s AV-stöd.
  3. Lämna dina bästa miljöförslag till din miljösamordnare. Det är viktigt att vi får in förslag att arbeta med och för att få snurr på förbättringsarbetet. Du är också välkommen att kontakta centrala miljöenheten med frågor och förbättringsförslag: infra-miljo@slu.se.

Text: Mats Persson


Kontaktinformation
Sidansvarig: infra-webb@slu.se