Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU tänker på miljön

Som student på SLU kommer du under lång tid att kunna påverka miljön positivt genom den kunskap och medvetenhet i miljöfrågor som universitetet förmedlar. Här kan du läsa mer om SLU:s miljöarbete och anmäla miljöärenden till miljöenheten på SLU.

logga_miljo.jpg

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

SLU_150903_41582_jsg.jpg

Visste du att...

 • SLU:s samtliga 32 verksamhetsorter är certifierade enligt ISO 14001, en miljöstandard som innebär att det finns ett systematiskt miljöarbete som strävar efter ständiga förbättringar och som årligen revideras av externa miljörevisorer?
 • Du som student kan engagera dig i miljöarbetet på SLU genom att engagera dig i miljöutskottet?
 • Du kan lämna synpunkter eller idéer på hur miljöarbetet kan förbättras genom SLUs nyinrättade system för avvikelser och förbättringar?
 • Av 187 myndigheter så rankades SLU (2015) på andra plats i Naturvårdsverkets årliga rapport enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter?
 • En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid jämfört med en tågresa på samma sträcka? Det är därför en god idé att överväga att ta tåget istället för flyg.

Du kan bidra till minskad miljöbelastning

Det finns många saker som du och dina stuidiekompisar kan bidra med för att minska miljöbelastningen här på SLU:

 •  Släcka lampor efter dig
 • Använda energispar/viloläge för elektronisk utrustning
 • Stänga av apparater när de inte används
 • Källsortera
 • Kopiera och skriv ut dubbelsidigt
 • Cykla eller åk kollektivt
 • Samåka med andra studenter
Publicerad: 22 november 2017 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se