Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Senast ändrad: 22 november 2017
tillgodoräkna.jpg

Om du har kurser från andra universitet/högskolor, som du vill inkludera i din examen, ska dessa tillgodoräknas. Förfarandet är lite olika för yrkesexamen och generell examen.

 Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid innan du ska ta ut examen då det ibland kan ta tid att få svar, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier. På ansökningsblanketten står vilka underlag du måste bifoga.

I högskoleförordningens 6 kap, 6-8 § regleras den studerandes rätt till tillgodoräknande av såväl svensk som utländsk utbildning. Du måste vara antagen till och bedriva studier vid SLU för att kunna ansöka om tillgodoräknande. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet har fattats.

Detta prövas när du ansöker om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs görs alltid mot en examen. Det som huvudsakligen prövas när du ansöker om tillgodoräknande är om utbildningen ligger på en nivå som motsvarar svensk högskola, studiernas omfattning, nivå och innehåll samt eventuell överlappning i innehåll med andra kurser som du har läst. Universitetet/högskolan där du studerade ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. För att du ska kunna tillgodoräkna dig en kurs måste du ha fått godkänt resultat på examinationen av kursen.

Tillgodoräknande i en yrkesexamen

Kurser som inte ingår i ditt program måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det gäller både kurser som du läst vid andra universitet/högskolor (inklusive utlandsstudier) och kurser du läst vid SLU (utanför programmet).

Både obligatoriska och valbara kurser kan prövas för tillgodoräknande. Om du ansöker om att tillgodoräkna valbara kurser för en yrkesexamen bedömer vi hur relevant kursen är för den tänkta examen.

Du ansöker på blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande av studier/utlandsstudier i yrkesexamen”.

Tillgodoräknande i en generell examen (kandidat, magister och master)

För kurser som du har läst vid andra svenska lärosäten och som du vill ha med i en generell examen, behöver du normalt inte ansöka om tillgodoräknande.

  • Om du ansöker om examen via ”Mina studier” markerar du i kursförteckningen vilka kurser utöver de kurser du läst vid SLU som ska ingå i examen.
  • Om du använder ansökningsblanketten för att ansöka om examen kan du bifoga ett registerutdrag från det andra svenska lärosätet (se anvisningar för examensansökan).

För kurser som du läst vid utländska lärosäten måste du alltid ansöka om tillgodoräknande. Använd blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier i generell examen”.

Viktigt att tänka på

  • Tillgodoräknande av kurser sker inte automatiskt utan är något du måste ansöka om. Lämna in ansökan om tillgodoräknande i god tid innan du ska ta ut examen då det ibland kan ta tid att få svar, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.
  • När du ansöker om tillgodoräknande måste du alltid bifoga kursplaner på de kurser du vill ha bedömda. Studerar du utomlands är det därför en bra idé att samla dessa dokument på plats under utbytet. Det kan vara svårt att få dem i efterhand.
  • Har du varit på utbyte utomlands skickar vanligtvis ditt utbytesuniversitet ett studieintyg med dina studieresultat hem till dig. Studieintyget, eller Transcript of Records som det också kallas, är underlag för tillgodoräknande av dina kurser utomlands. Om universitetet inte skickar detta intyg automatiskt måste du själv beställa det.
  • Det kan hända att du under utbytet av olika anledningar väljer andra kurser än du har tänkt läsa från början. Det är då viktigt att du håller kontakt med din programstudierektor/institution för att försäkra dig om att förhandsbesked fortfarande stämmer, om du har fått ett sådant. Detta är särskilt viktigt om du vill passa in studierna inom ett påbörjat huvudområde eller yrkesprogram.
  • Ett förhandsbesked är inte ett beslut om tillgodoräknande och det är därför inte juridiskt bindande. Även om du har fått ett förhandsbesked måste du ansöka om tillgodoräknande när du blivit godkänd på kursen.

Ansökan om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs

Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU, vänder du dig till examinator på kursen eller studierektorn vid den institution som ger kursen. Det är examinator/den kursgivande institutionen som fattar beslut om tillgodoräknande av del av en kurs.

Du ansöker på blanketten ”Tillgodoräknande av del av kurs”.


Kontaktinformation

Kontakta utbildningshandläggaren för programmet för information om tillgodoräknanden.

Kontaktinformation finns på respektive programsida.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se