Praktik utomlands

Senast ändrad: 22 november 2017

Läser du till landskapsarkitekt i Alnarp, hortonom, trädgårdsingenjör, landskapsingenjör, lantmästare eller hippolog? Då har du möjlighet att läsa din praktikkurs utomlands.

Att göra praktik utomlands kan vara ett bra sätt att tillämpa dina ämneskunskaper i arbetslivet inom ditt studieområde. Det är en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och få insikt i en annan kultur. En praktikperiod kan också ge dig värdefulla kontakter som kan hjälpa dig vidare i din karriär.

Läs mer om olika typer av praktik i menyerna nedan. Även om det inte ingår praktik i din utbildning kan du skapa dig en internationell profil genom att göra praktik utomlands på egen hand.

Erasmus+ praktik inom ditt program

Praktik i ett EU-land

Om du vill göra din praktik i ett EU-land kan du ansöka om Erasmus+, ett stipendium för praktik. Med Erasmus+ kan du praktisera på en arbetsplats i något av de 30 länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader och den måste kunna tillgodoräknas i dina studier vid SLU.

Det är möjligt att åka på Erasmus mobilitet flera gånger. Sammanlagt får Erasmuspraktiken och Erasmusstudierna vara högst 12 månader per utbildningsnivå.

För att bli beviljad stipendiet ska du

 • vara registrerad och ha för avsikt att ta ut examen vid SLU
 • ansvarar själv för att hitta en praktikplats som kursledaren godkänner
 • genomgå ett språktest före och efter din praktik
 • bo i praktiklandet under hela praktikperioden
 • inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod
 • efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av
 • lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Så här ansöker du om Erasmus+ praktik

Ansökan gör du senast två månader innan praktikkursen börjar. Gör du ansökan senare hinner du inte få stipendiet innan praktiken påbörjas.

 • Hitta en praktikplats i ett EU-land. Kanske kan du få tips av andra studenter, kursledare eller kontakter. Var ute i god tid!
 • Sök till praktikkursen på www.antagning.se
 • Praktiken ska vara godkänd av kursledare för praktikkursen.
 • E-posta din ansökan till registrator@slu.se. Skriv "Ansökan Erasmuspraktik SLU ua 2016.3.1.5-907” i ämnesraden. Bifoga blanketten ”Ansökan Erasmuspraktik”. Tänk på att du behöver underskrift av kursansvarig lärare.

Du som fått Erasmus+ praktikstipendium

Om din ansökan om Erasmus+stipendiet beviljas kommer vi att be dig skriva under ett stipendieavtal och ett Learning Agreement. Det är en plan för vad du ska göra under praktiken. Learning Agreement ska vara påskrivet av studenten, praktikplatsen och SLU innan praktiken börjar. 

När du påbörjat praktiken måste du be praktikvärden fylla i blanketten Confirmation of start of internship . Sista veckan på din praktik skickar du in blanketten Confirmation of end of internship .

Stipendiet ska användas till utgifter som resa, boende och andra kostnader du har under praktikperioden..

 • Du får cirka 525/månad för praktik i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike.
 • I länder med lägre levnadskostnader får du cirka € 465/månad. Det gäller Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet och Ungern.

Läs mer på din kurshemsida och ta kontakt med kursledaren om du vill veta mer praktikkursen. Frågor om stipendiet kan besvaras av goabroad@slu.se.

Praktik i ett utvecklingsland

Ingen ansökningsomgång för närvarande

Sidas resestipendium stängt för ansökningar

På grund av omdisponering av Sidas budget är det tyvärr inte möjligt att söka Sidas resestipendium för närvarande.

Information om rapportering på studera.nu

De som tidigare beviljats Sidas resestipendium ska fortfarande rapportera efter att de avslutat sin praktik.

Dokument och mer information om rapportering finns på här.

Praktisera på egen hand

Nedan följer några tips på länkar om du vill söka praktik utomlands på egen hand:

SLU:s karriärportal
Här lägger vi fortlöpande ut praktikplatser, flera av de är praktikplatser utomlands.

Intern Brazil
Praktik i Brasilien

International Asociation of Agriculture Student (IAAS) är en världsomfattande organisation som drivs av studenter. Organisationen förmedlar praktikplatser där du ofta får mat och husrum mot att du arbetar. 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) är en internationell organisation vars mål är att underlätta för studerande inom främst högre teknisk utbildning att få internationell praktik samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder.

Willing Workers on Organic Farms (WWOF) förmedlar volontärarbeten på ekologiska jordbruk. Du får mat, husrum och får lära dig om hållbart jordbruk mot att du arbetar.

Praktikförmedlingen förmedlar meriterande praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete.

AISEC är världens största studentorganisation med 70 000 medlemmar i hela världen. AIESEC finns 170 länder och på 2 400 universitet. AIESEC erbjuder dig som student möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom internationella studentutbyten och praktik i andra länder.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se