Reservantagning

Senast ändrad: 16 januari 2018
reservantagning.jpg

Information till dig som är reservplacerad på en utbildning vid SLU.

Om du är reserv till en utbildning betyder det att du står på en väntelista. Det är när någon eller några tackar nej till sina platser på ett program eller en kurs som det kan bli aktuellt med reservantagning. SLU kallar reserver till program och kurser i strikt turordning i respektive urvalsgrupp. Du ska inte själv kontakta SLU om du är reserv utan SLU kontaktar dig som står på tur om ledig plats uppstår.

Om du är reserv kan du inte bli antagen genom att komma till uppropet.

Reservantagningen går till på olika sätt beroende på om det gäller reservantagning till program eller kurser.

Reservantagning till program:

  • Antagningen vid SLU kallar reserver till program endast per e-post. Du som är reserv ska vara tillgänglig på den e-post som du har angett på antagning.se
  • Du tackar ja eller nej till erbjuden plats via e-post om du blir kontaktad. SLU börjar kalla reserver två veckor före programstart och upp till två veckor efter programstart (undantag Veterinärprogrammet där reserver endast kallas upp till en vecka efter programstart).
  • Om du blivit antagen hittar du information inför studiestarten på student.slu.se/sv/studier/nystudent/
  • Antagningen vid SLU kallar reserver till program endast per e-post. Du som är reserv ska vara tillgänglig på den e-post som du har angett på www.antagning.se. Du bör kontrollera både din e-post och skräppost minst en gång om dagen mellan urval två fram till två veckor efter programstart för att inte missa ett eventuellt erbjudande.

Reservantagning till kurser:

  • Kursansvarig institution kallar reserver till kurser per e-post. Du som är reserv ska vara tillgänglig på de kontaktuppgifter som du har angett på antagning.se
  • Du tackar ja eller nej via e-post om du blir kontaktad. Det är respektive institution som avgör hur lång tid efter kursstart reserver kan kallas.
  • Om du blivit antagen hittar du information om studiestarten på student.slu.se/sv/studier/nystudent/

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se