Reell kompetens

Senast ändrad: 03 januari 2018
kompetens.jpg

Att ansöka om prövning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker.

En bredare syn på förkunskaper

Reell kompetens är ett alternativt sätt att visa att du har de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. Om du saknar formell behörighet kan SLU värdera dina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheter att klara den utbildning som du söker. Prövning av reell kompetens kan omfatta både grundläggande och särskild behörighet.

Hur värderas din kompetens?

I en bedömning av reell kompetens väger SLU in exempelvis kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Du ska också ta med utbildning inom det formella utbildningssystemet, t ex studier på gymnasiet eller komvux, men som kanske i sig inte ger behörighet. SLU gör en samlad bedömning av all den kompetens som du har.

Så här gör du:

 1. Gör din anmälan på www.antagning.se.
 2. Fyll därefter i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs” som du hittar på https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/Ansok-om-provning-av-reell-kompetens-sa-har/
 3. Styrk dina uppgifter med intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som känner dig väl, t.ex. en lärare eller arbetsgivare.
 4. Skriv ett personligt brev där du beskriver så noggrant som möjligt vilka kunskaper du anser dig ha, hur du har skaffat dig dessa och på vilket sätt du tycker att dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att klara den utbildning du söker.
 5. Skriv ut blanketten och skicka den tillsammans med intyg och personligt brev till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, alternativt ladda upp dina dokument på www.antagning.se.
 6. Du kan även behöva skicka in eller ladda upp:
  -Om du har fått ett förhandsbesked ska du i samband med din anmälan skicka in en kopia på det.
  -Om du har beviljats reell kompetens tidigare ska du skicka in en kopia på antagningsbeskedet.
  -Om beskedet/beslutet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du sökt, måste du på nytt skicka in en ansökan och alla handlingar igen.
 7. Blanketten och all dokumentation ska ha kommit fram till Antagningsservice i Östersund eller www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Om din ansökan kommer efter sista anmälningsdag kan SLU inte garantera att vi hinner behandla den.

Vad händer sen?

SLU gör en samlad bedömning av dina meriter i de handlingar du skickat in och beslutar om du kan anses vara behörig. Du får besked om du har bedömts behörig eller inte i ditt antagningsbesked.

Du kan behöva göra högskoleprovet

Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Oftast måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se