Behörighet

Senast ändrad: 22 november 2017
behörighet.jpg

För att bli antagen till universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. På den här sidan finns information om vilka regler som gäller vid SLU.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Det finns grundläggande behörighetskrav både för utbildningar på grundnivå och för utbildningar på avancerad nivå. Läs mer om grundläggande behörighet på www.antagning.se

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar och består av krav på specifika förkunskaper som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning. Förkunskapskraven kan t ex vara gymnasiekurser eller akademiska kurser och vilka dessa är kan du läsa om i respektive kursplan.

Villkorligt behörig till kurs

Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten men har förutsättningar att bli behörig till kursstart kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursstart för att du ska kunna påbörja och bli registrerad på kursen och det är institutionen eller motsvarande som gör den kontrollen.

Observera att Antagningen inte har möjlighet att manuellt ta bort ett villkor till en kurs efter behörighetsgranskningen är gjord, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution. Det innebär alltså att villkoret finns kvar även om du efter granskningen tar de poäng eller meriter som uppfyller villkoret och institutionen måste kontrollera att du uppfyller villkoret innan du kan registreras på kursen.

Du kan inte bli villkorligt antagen till en kurs om du gör en sen anmälan efter att kursen startat eftersom behörigheten måste vara uppfylld vid kursstart.

Villkorligt behörig till program på avancerad nivå

Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten men har förutsättningar att bli behörig till kursstart kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt senast två veckor efter programstart och du måste själv ta kontakt med antagningen för att visa att du uppfyller villkoret.

 

Fakta:

SLU:s antagningsordning

I SLU:s antagningsordning finns alla regler för utbildning som högskolan tillämpar
i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. Om du undrar över någon regelfråga finns troligtvis svaret i antagningsordningen.

Antagningsordningen för utbildningar som startar efter den 31 juli 2011.

Antagningsordningen för utbildningar som startar höstterminen 2015.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se