Viktiga datum

Senast ändrad: 09 januari 2018
viktiga_datum.jpg

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum...

Vilka datum som gäller för just den kurs eller det program som du tänkt anmäla dig till hittar du på antagning.se

Tänk på att din anmälan inte är fullständig förrän du har laddat upp eventuella kompletteringar på antagning.se eller skickat in till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Till många av våra utbildningar kan du göra en sen anmälan efter sista anmälningsdag.

Datum för respektive antagningsomgång

Kurser med start vårterminen 2018

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Sommarkurser 2018

  • 19 februari - Webbanmälan öppnar  
  • 15 mars - Sista anmälningsdag  
  • 3 april - Sista dag att betala anmälningsavgift   eller styrka avgiftsbefrielse*  
  • Mars-april - Kontrolluppgifter  
  • 2 maj - Antagningsbesked  

* 31 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Kurser och program med start höstterminen 2018

* 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 8 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** 21 juni – sista kompletteringsdag

För att ditt IB-resultat ska finnas tillgängligt till det första urvalet i juli, måste du så tidigt som möjligt begära att din IB-koordinator gör ditt examensresultat tillgängligt för antagningen. När din IB-koordinator gör resultatet tillgänglig via IB:s egen ”Result service” ska de använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen den 5 juli.

Det här gäller också för dig som avslutar din gymnasieutbildning efter den 21 juni i något av de länder som ingår i EU eller EES. Du har fram till 5 juli på dig att komplettera med gymnasiebetyget. Andra betyg som krävs för att bli behörig ska du ladda upp i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag 21 juni 2017.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se