Kvalificerad hematologisk diagnostik

Senast ändrad: 28 februari 2017

Alla hematologiska prov som skickas till Klinisk kemiska laboratoriet vid Universitetsdjursjukhuset, SLU analyseras med ett avancerat hematologiskt instrument Advia 2120 och bedöms i mikroskop av erfaren personal. Alla hematologiska prov analyseras med ett avancerat hematologiskt instrument Advia 2120 som har olika program för olika djurslag. Detta instrument genererar utöver de värden som vi rapporterar, flera olika plottar och diagram som ger mycket värdefull information vid bedömningar av bland annat anemier och leukemier.
 
Vid många olika hematologiska sjukdomstillstånd är manuell bedömning i mikroskop centralt för att kunna ställa rätt diagnos och ge djuret adekvat behandling. Vid till exempel misstanke på Anaplasma phagocytophilum immunmedierad hemolytisk anemi (sfärocyter), oxidativ förgiftning (Heinzkroppar, eccentrocyter), mm krävs mikroskopering för diagnos. Vid låga trombocytvärden bör blodutstryk alltid kontrolleras för trombocytaggregat.

På Klinisk Kemiska Laboratoriet gör vi blodutstryk på alla hematologiska prover. De färgas med May Grünwald- Giemsa färg och bedöms i mikroskop av erfarna BMA. Om de bedömer att så behövs, lämnas provet även för bedömning av veterinär med specialistkompetens i hematologisk diagnostik. Till exempel svaras de flesta måttliga-kraftiga anemier ut med kommentar av veterinär.

Vi gör även andra kompletterande undersökningar som test för spontanagglutination och färgning för Heinzkroppar i de fall vi bedömer att det krävs – utan extra kostnad.

 

I bilden nedan ses två Anaplasma-morula i cytoplasman hos en hundneutrofil. Oftast ses samtidigt trombocytopeni och låg-normalt till lågt antal neutrofiler och lymfocyter.

Anaplasma-morula

 

I bilden nedan ses rikligt med sfärocyter (små täta erytrocyter utan central uppklarning) i blodutstryk från en hund med immunmedierad hemolytisk anemi.

Sfärocyter

 

I bilden nedan visas ett cytogram från Advia 2120 med normala hundleukocyter; neutrofiler (röda), lymfocyter (blå), monocyter (gröna) o eosinofiler (orange).

Cytogram Advia 2120

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23    
Fax: 018-67 28 83 
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se