Provsvar

Senast ändrad: 05 december 2017


Laboratoriets egna referensvärden står efter varje utlämnat analyssvar. Angivna referensvärden gäller i allmänhet fastande friska vuxna djur.
För häst gäller referensvärdena varmblodiga travare/ridhästar i normal träning.

Om det inte står något referensvärde efter analysen, så betyder det att vi inte har något referensmaterial på den aktuella analysen och djurslaget. Vi ber er att i sådana fall ringa oss för diskussion.

Här finns länkar till pdf-dokument gällande:

Information om benmärgsprovtagning och tolkning

Information om CPSE

Information om CRP

Information om IGF-I

Testosteron hos katt

Tolkning av ACTH-stimuleringstest vid trilostan-behandling av hyperadrenokorticism (Cushing) hos hund

Tolkning vid terapimonitorering vid hypotyreos hos hund

Användning och tolkning av Urinkortisol/urinkreatininkvot

EMS och PPID, information och provtagningsinstruktioner

Beställ kompendium

Kompendium i klinisk kemi säljs till en kostnad av 350 kr + moms. Kontakta laboratoriet tel. 018-67 16 23 alternativt klinkemlab@uds.slu.se.

Poster regenerativ anemi

Vi har tagit fram en poster som beskriver differentialdiagnoser vid regenerativ anemi hos hund och katt.

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23    
Fax: 018-67 28 83 
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se