Om klinisk kemiska laboratoriet

Senast ändrad: 17 februari 2017

Klinisk kemiska laboratoriet är ett veterinärmedicinskt kliniskt kemiskt specialistlaboratorium som analyserar biokemiska, hematologiska, endokrina och cytologiska prover.

Vi analyserar prover från många olika djurslag åt veterinärer och forskare i hela landet. Vi arbetar i nära anknytning till Institutionen för kliniska vetenskaper och är involverade i forskning och undervisning. På laboratoriet arbetar veterinärer med specialistkompetens inom klinisk patologi (DipECVCP) samt biomedicinska analytiker med lång erfarenhet av veterinärmedicinska prover.

Klinisk kemiska laboratoriet vid Universitetsdjursjukhuset erbjuder:
• Analysarbete av högsta kvalité med validerade metoder.
• Rådgivning om provtagning, analysval och tolkning av provsvar.
• Bedömning av cytologiska prover av veterinärer med specialistkompetens.
• Analys av hematologiska prover både med ett avancerat hematologiinstrument samt med manuell bedömning i mikroskop.
• Personligt engagemang och service.

 

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23    
Fax: 018-67 28 83 
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se