Röntgen häst

Senast ändrad: 03 augusti 2017

För att kunna beställa tid för en röntgenundersökning behöver vi i de allra flesta fall en remiss som talar om hur länge hästen har haft problem, vad man fann vid den kliniska undersökningen, vilken typ av undersökning som behövs samt vad den undersökande veterinären har för frågeställning.

När vi får en remiss från din veterinär så kommer skickar vi en kallelse med första lediga tid. Har du en e-mail adress så be din veterinär att uppge den i remissen så kommer din kallelse fortare.

Svaret på undersökningen går till remitterande veterinär.

Två personer över 18 år, icke gravida, skall medfölja hästen när den skall röntgas.

Det går naturligtvis också att ringa till oss och boka tid under våra telefontider 8.15-9.00 samt 13.30-14.30 på telefon 018-67 21 97

De tillfällen då remiss ej krävs är:

Inför avelsvärdering av hingst.

Tidsbokning krävs

De olika rasföreningarna har olika krav på vad som skall vara uppfyllt innan hingsten kan godkännas för avel. Några raser har krav på röntgen. Läs mer i ASVHS och SH:s hingstreglementen.

Hästen kommer att ges lugnande medel i samband med undersökningen. Preparaten har karenstider för start, träning inför start samt slakt. Om det är aktuellt så fråga när du beställer tid så kan vi hjälpa dig.

Kontrollröntgen avseende s.k lösa benbitar hos varmblodig travare som har fyllt ett år.

Tidsbokning krävs

Vid undersökningen röntgas kot- och hasleder. Hästen kommer att ges lugnande medel. Preparaten har karenstider för start och träning inför start se STC:s hemsida eller resp. förbunds hemsida. Karenstid finns även satt för slakt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se