Röntgen smådjur

Senast ändrad: 03 augusti 2017

För att kunna beställa tid för en röntgenundersökning behöver vi i de allra flesta fall en remiss som talar om hur länge ditt djur har haft problem, vad man fann vid den kliniska undersökningen, vilken typ av undersökning som behövs samt vad den undersökande veterinären har för frågeställning.

De tillfällen då remiss ej krävs är om du har en ras som ingår i ett hälsoprogram där rasklubben anger att vissa leder skall röntgas samt om man vill veta hur många valpar tiken bär på.

När vi får en remiss från din veterinär så skickar vi en kallelse med första lediga tid. Har du en e-mail adress så be din veterinär att uppge den i remissen så kommer din kallelse fortare. Det går naturligtvis att ringa till oss och boka tid under våra telefontider 8.15-9.00 samt 13.30-14.30 på telefon 018-67 21 97

Svaret på undersökningen går till remitterande veterinär.

HD- och AD-röntgen

Tidsbokning krävs.

Tidsbokning under våra telefontider 8.15-9.00 samt 13.30-14.30 på telefon 018-67 21 97· Medtag stamtavla/registreringsvis· Vi behöver veta aktuell vikt på hunden/katten. Det finns våg i smådjurklinikens väntrum.· Servera ingen mat dagen för undersökning. De får dricka vatten. · Vid undersökningen kommer lugnande medel att ges. Preparaten är upptagna i dopingreglementet. För aktuella tävlingskarenser – se SKK:s hemsida · Betalning sker i receptionen efter avslutad undersökning

Dräktighetskontroll avseende antal valpar

Tidsbokning krävs.

Kräver ingen remiss· Tidsbokning under våra telefontider 8.15-9.00 samt 13.30-14.30 på telefon 018-67 21 97· Undersökningen kan tidigast utföras på 56:e dygnet efter sista parningen när fostrets skelett har mineraliserats

Betalning sker i receptionen efter avslutad undersökning


Kontaktinformation
Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se