Medicinavdelningen

Senast ändrad: 08 juni 2017
_10A5227.jpg

På medicinavdelningen på UDS hästklinik undersöks och behandlas hästar med invärtes sjukdomstillstånd. Vi utför alla typer av medicinska utredningar och kan erbjuda högkvalitativ intensivvård. Våra veterinärer har hög kompetens och stor klinisk erfarenhet.

Medicinavdelningen består av en poliklinisk verksamhet, där din häst går hem efter dagens undersökningar, och en stationärvårdsenhet där hästen vid behov kan skrivas in för vidare utredning, observation eller behandling. Vid vår intensivvårdsavdelning behandlas bland annat hästar med kolik och svårt sjuka föl.

Utredningar

Vid Universitetsdjursjukhusets hästklinik utförs alla typer av medicinska utredningar. Hit kommer du med din häst om den ska utredas för problemställningar som till exempel avmagring, hosta, hjärtproblem, missljud från luftvägarna vid arbete, återkommande kolikepisoder, långvarig diarré, urineringssvårigheter eller onormal trötthet. Du är välkommen till oss för utredning både med och utan remiss.

Vi utreder frågeställningar inom alla ämnesområden, såsom till exempel gastroenterologi, urologi, kardiologi, neurologi och ämnesomsättningssjukdomar. Genom vårt samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper kan vi även erbjuda specialistmottagning för luftvägar och hudsjukdomar.

Vi har tillgång till avancerad diagnostik och arbetar tillsammans med våra specialister inom exempelvis radiologi, patologi och klinisk kemi för att kunna erbjuda dig och din häst en högkvalitativ bedömning.

Hur går en utredning till?

Vid ankomst till kliniken tar veterinären upp en anamnes, en sjukdomshistoria. Du får berätta om hästens sjukdomsproblem, och svara på frågor som är relevanta för den aktuella frågeställningen. Vi vill också veta om den har behandlats med några läkemedel för det aktuella problemet, så ha gärna denna information tillgänglig. Om du inkommer med en remiss från annan klinik gås denna igenom.

Efter att anamnesen tagits upp gör veterinären en allmänklinisk undersökning. Vid denna undersökning bedöms bland annat hästens allmäntillstånd, cirkulation och tarmmotorik. Veterinären lyssnar också på hästens hjärta och lungor. Baserat på hästens sjukdomshistoria i kombination med eventuella fynd vid den kliniska undersökningen, utformas sedan en diagnostisk plan för hästen. Ofta tas blodprover för att kontrollera hästens allmänna hälsostatus. Vilka ytterligare undersökningar som kan komma i fråga varierar beroende på sjukdomstillstånd.

Det går sällan att i förväg veta exakt vilka undersökningar som kan bli aktuella för en patient. Ibland kan svaret på en undersökning avgöra om en annan undersökning blir nödvändig eller inte.  Ibland behöver hästen skrivas in i väntan på provsvar eller för observation. Vissa mer tidskrävande eller avancerade undersökningar, såsom exempelvis xylosbelastning där tunntarmens upptagsförmåga undersöks, kräver alltid att hästen skrivs in.

Vi uppdaterar dig kontinuerligt om hur utredningsprocessen går, och den diagnostiska planen utformas alltid i samråd med dig som djurägare.

Akutsjukvård

Vid Universitetsdjursjukhuset undersöks och behandlas alla typer av akuta medicinska sjukdomsproblem hos häst. Sjukdomstillstånden som behandlas är mycket varierande, och inkluderar bland annat kolik, svåra diarrétillstånd, infektionssjukdomar, foderstrupsförstoppning, olika fölsjukdomar och febertillstånd.

När du kommer in med din akut sjuka häst tas en sjukdomshistoria (anamnes) upp av veterinären, som också gör en klinisk bedömning. Ibland tillåter hästens besöksorsak och allmäntillstånd inte mer än en mycket kortfattad anamnes.  Vid behov kompletterar vi då informationen i efterhand. Kom ihåg att ta med remissen om din häst har undersökts av en veterinär i fält. 

Är din häst mycket sjuk vid ankomst kommer vi att fokusera helt på din häst och på de akutåtgärder som är nödvändiga. Som djurägare är det naturligt att känna oro i dessa situationer, och vi gör därför allt för att fortlöpande informera om händelseförloppet. Ibland kan vi behöva genomföra en rad undersökningar i snabb följd, för att först därefter gå igenom tillsammans med dig hur situationen ser ut.

De flesta akutpatienter skrivs in på kliniken för behandling, observation och vidare undersökningar. Många av våra patienter är svårt sjuka och i behov av omfattande vård. Vi har en väl utbyggd intensivvårdsavdelning, och behandlar dagligen patienter med sjukdomstillstånd som kräver stor omsorg och omvårdnad. I vårdgruppen kring din häst ingår både högt specialiserade veterinärer med stor medicinsk kompetens, och legitimerade djursjukskötare. Läs gärna mer om inneliggande vård under menypunkten stationärvård.  

Vi uppdaterar dig kontinuerligt om din hästs tillstånd, och kontaktar dig vid behov dygnet runt om hästens tillstånd förändras.


Kontaktinformation

Vid akutfall ring hästkliniken på tel: 018-67 29 50.
Akutmottagningen har öppet dygnet runt året om.
Vänligen ring innan och meddela att ni kommer.

Tidsbokning tel: 018-67 29 50 (kl. 8:00 - 16:00) 

Hästkliniken
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Ultunaallén 3C
Box 7040
750 07 Uppsala

Epost: hastkliniken@uds.slu.se 

Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se