Luftvägar

Senast ändrad: 17 januari 2018
DÄ_med_häst_ovanifrån2.jpg

Luftvägssjukdomar är vanligt förekommande hos häst och är en vanlig orsak till nedsatt prestation. På UDS tar vi emot både hästar med icke smittsamma sjukdomar och de med smittsamma sjukdomar.


Sjukdomar och undersökning i hästens luftvägar 

Det finns många olika sjukdomar drabbar hästens luftvägar. De flesta av dessa är prestationsnedsättande. Därför undersöker vi ofta hästar som enbart visar nedsatt prestation.  

På luftvägsmottagningen tar vi emot både hästar med icke smittsamma sjukdomar som equine asthma, och hästar med smittsamma sjukdomar som kvarka. Hästar med smittsamma sjukdomar hanteras i särskild isoleringsavdelning.

Vanliga undersökningar som vi utför på luftvägsmottagning är lungsköljprov och endoskopiundersökning av luftvägar, både i vila och under arbete. Lungsköljprov används för att diagnostisera icke-infektiösa inflammationer i lungan som kan orsaka nedsatt prestation och även astmalikande sjukdom hos hästar.

Många av sjukdomarna i hästens övre luftvägar ger inga symptom i vila vilket gör undersökning under arbete viktigt. Flera olika tillstånd har liknande kliniska symtom men kräver helt olika behandling. Endoskopi av hästens luftvägar under arbete (arbetsendoskopi) ger en möjlighet att kunna ställa rätt diagnos, föreslå rätt behandling och ge en korrekt prognos.

Vanliga symptom hos häst som undersöks vid luftvägsmottagningen:

  • Hosta i vila eller arbete
  • Näsflöde
  • Tecken på luftvägsinfektioner
  • Flåsighet vid ridning/körning
  • Nedsatt prestationsförmåga
  • Missljud från luftvägarna
  • Asymmetrier i svalget under viloendoskopi

Kontaktinformation

Vid akutfall ring hästkliniken på tel: 018-67 29 50.
Akutmottagningen har öppet dygnet runt året om.
Vänligen ring innan och meddela att ni kommer.

Tidsbokning tel: 018-67 29 50 (kl. 8:00 - 16:00) 

Hästkliniken
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Ultunaallén 3C
Box 7040
750 07 Uppsala

Epost: hastkliniken@uds.slu.se