Tumörsjukdomar

Senast ändrad: 03 oktober 2017

Vid Universitetsdjursjukhuset har vi en framstående onkologimottagning där vi ständigt driver forskningen och utvecklingen kring tumörsjukdomar hos hundar och katter framåt.


Malignt melanom hos hund

Melanom står för ca fyra procent av hundens tumörer. De flesta melanomen som sitter i huden är hos hund godartade. Maligna (elakartade) melanom i huden är på hund precis som på människa en mycket allvarlig sjukdom som ofta har en dålig prognos.

Melanom är den vanligaste tumören i munhålan på hund. Melanom som sitter i munnen, i övergång mellan hud och slemhinna, vid klofalsar samt i ögat är i princip alltid elakartade.  Raser som oftare drabbas av melanom är bland annat: schnauzers, dobermann, skotsk terrier, airedaleterriers, golden retrievers, cocker spaniel. Det är inte alla melanom som är pigmenterade (sk amelanotiska) och därför kan det vara svårt att bara på utseendet avgöra om en tumör är ett melanom.  För att avgöra detta krävs att man tar ett prov från tumören.

Maligna melanom är mycket spridningsbenägna och sprider sig i första hand till lokala lymfknutor och lungor. Endast kirurgi är inte tillräckligt om det finns tecken på att tumören spridit sig. De vanligaste kompletterande behandlingarna som cytostatika eller strålning har visat sig vara mindre effektiva, eftersom melanomen inte är speciellt känsliga mot dessa terapier. Vaccinationer som stimulerar hundens eget immunförsvar att bekämpa tumörcellerna är nya behandlingar som man tror mycket på inför framtiden eftersom melanomen är immunogena tumörer.

Vid onkologimottagningen håller vi vi för närvarande på att forska om en ny behandling av melanom med ett immunostimulerande vaccin i samarbete med en forskargrupp på Akademiska sjukhuset. Resultaten av dessa vaccinationer är lovande och finns redan publicerade både i en veterinärmedicinsk tidskrift och vid medicinska kongresser. Kontakta onkologimottagningen för mer information.

Mastocytom hos hund

Mastocytom är den vanligaste hudtumören hos hund och utgör ca 20% av hudtumörerna. Mastcellen är en cell som hör till hundens immunförsvar. Mastceller finns på många ställen i kroppen men framförallt i hud, lungor, mag-tarmkanal och lever. Den är aktiv framförallt vid allergiska och inflammatoriska reaktioner. Mastcellerna kan bla utsöndra histamin och heparin. Det är dessa ämnen som gör att mastcellstumörer ibland kan vara röda och kliande och att hundar som har mastocytom även kan få bekymmer med kräkningar. Man har sett att hundar inom raserna boxer, bostonterrier och golden retriever oftare drabbas av mastocytom.

Mastocytomen finns i tre malignitetsgrader (en gradering på hur elaka tumörerna är). Vilken grad tumören har bestäms genom att man tittar på en bit av tumören i mikroskop, en sk biopsi.
Grad I: Denna typ är mest godartad och sprider sig inte till övriga kroppen, hunden kan bli botad med endast kirurgisk behandling.
Grad II: Mastocytomen i denna grupp har metastaseringsförmåga (5-20% av dem) och växer mer infiltrativt även lokalt.
Grad III: Den mest elakartade gruppen av mastocytom över 80% sprider sig (metastaserar), kirurgin bör alltid kombineras med en kompletterande behandling såsom cytostatikabehandling eller sk ”Targeted therapies” med Tyrosinkinasreceptorhämmare. Den sistnämnda terapin är mest effektiv när tumören har en speciell mutation i thyrosinkinaset c-kit. Detta kan undersökas i biopsin.

Behandlingen av mastocytom är i första hand kirurgi. Då mastocytom kan vara väldigt elakartade och stor förmåga att växa tillbaka på stället för operation, så är det viktigt med så väl tilltagen marginal som möjligt vid första operationen.
Beroende på grad, storlek och lokalisation samt ev spridning  kan  kompletterande behandlingar såsom, cytostatika, strålning eller ”targeted therapies”,  bli aktuella. Mastocytom sprider sig i första hand till lokala lymfknutor och bukorgan (lever, mjälte och njurar). Kontakta onkologimottagningen för mer information.

 


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se