Magomvridning

Senast ändrad: 17 januari 2018

Magomvridning är ett akut sjukdomstillstånd där magsäcken vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen axel. Hunden som drabbats blir akut sjuk och kan dö inom loppet av några timmar om inte behandling sker.


Ofta är det stora och medelstora raser med djup och smal bröstkorg som drabbas. Grand danois, dobermann, olika retrieverraser samt setter är exempel på vanligt förekommande raser. Men även mindre hundar exempelvis tax kan få magomvridning. Exakt vad magomvridning beror på är inte helt klarlagt. Vissa samband är välkända, bland annat vet man att hundar som har ätit stora portioner mat eller druckit stora mängder direkt före eller efter fysisk aktivitet har en större risk att drabbas av magomvridning. Stress, ökande ålder och att vara mager är också kända riskfaktorer för att drabbas av magomvridning.

Vad visar den drabbade hunden för symptom?

De symptom hunden visar är ofta försök till att kräkas (utan att få upp mat), oro, smärta och man kan ofta se att buken svullnar upp. Hunden kan bli orolig, en del drar sig undan, andra söker sin ägares kontakt. Det förekommer att magsäcken bara vrids om delvis, så kallad partiell magomvridning, detta kan ibland gå tillbaka av sig själv. Eftersom risken är mycket stor att hunden ska drabbas på nytt, ska hunden ändå behandlas kirurgiskt vid partiell magomvridning.

Vad skall man som ägare göra?

Om misstanken finns att hunden har drabbats av magomvridning skall man omedelbart kontakta veterinär. Man skall inte avvakta inte för att se hur sjukdomen utvecklas, då kan det hända att man inte kan rädda hunden för att skadorna hunnit bli för allvarliga.

Vilken behandling kommer hunden att få?

Den första insatsen vid magomvridning handlar om att häva trycket i magsäcken samt att påbörja chockbehandling med intravenöst dropp. När hunden stabiliserats tillräckligt opereras hunden. Magsäcken töms med en sond, detta kan i vissa fall ske innan hunden sövs om den bedöms vara i för dåligt skick för att klara en narkos. Vid operationen sys magsäcken fast vid bukväggen för att förhindra att magsäcken vrider sig igen. Om hunden har fått skador på magsäck eller mjälte kan de åtgärdas samtidigt.

Dödligheten vid magomvridning är 5-15%  för de hundar som kommer in till djursjukhus. I en del fall är hunden så allvarligt sjuk då den kommer in att prognosen bedöms som för dålig för att gå vidare, då kan avlivning vara det enda alternativet. I vissa fall klarar inte hunden narkosen och operationen. I andra fall kan hunden drabbas av komplikationer efter operationen till exempel hjärtproblem och njurskador. Klarar hunden det akuta skedet är dock prognosen god även om det kan ta tid innan den är helt återhämtad.

Vad är det som händer vid en magomvridning?

Magomvridning innebär att magsäcken vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen axel. Det gör att varken mat eller vätska kan passera, vare sig till tarmen eller till matstrupen. Magsäcken blir gasfylld vilket orsakar svullnaden. Trycket som magsäcken orsakar gör att hunden får svårt att andas. Samtidigt pressar magsäcken på de stora blodkärlen i kroppen, vilket gör att hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet på ett normalt sätt. Hela kroppen drabbas av syrebrist och hunden kan få allvarliga organskador. Även magsäckens vägg kan skadas och i vissa fall brister den med allvarlig bukhinneinflammation som följd.

Kan jag minska risken för att min hund skall drabbas av magomvridning?

Ja, följande punkter kan göra att risken för magomvridning minskar.

  • Mata inte hunden två timmar före fysisk aktivitet.
  • Ge flera, mindre portioner mat per dag. Undvik en eller två större portioner.
  • Dricker hunden häftigt och stora mängder kan man servera portioner med vatten för/efter fysisk aktivitet.
  • Efter fysisk aktivitet kan man låta hunden vänta med att få sin mat tills den lugnat ner sig och andningen har normaliserats.
  • Servera torrfoder uppblött.

 

 

 


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se