Akut- och intensivvård

Senast ändrad: 16 januari 2018
_10A5850.jpg

Vid smådjursklinikens akut- och intensivvårdsavdelning bedrivs dygnet runt året om kvalitativ vård för de allra sjukaste patienterna.


Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik har öppet dygnet runt året runt. Akutpersonal finns alltid på plats. I denna verksamhet ingår kvälls- och nattetid även vård av inneliggande patienter. Eftersom belastningen vid akutmottagningen varierar mycket förekommer det ibland väntetider eftersom de sjukaste patienterna med livshotande åkommor alltid prioriteras först, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Normalt tas dock patienterna in i den ordning de har inkommit till kliniken och får omgående den hjälp de behöver för stunden. På nätterna har vi alltid minst en veterinär och en djursjukskötare på plats på smådjurskliniken som tillsammans ansvarar för inneliggande patienter och för akutmottagningen.

Vid intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas patienter med kritiska tillstånd som kräver konstant övervakning och avancerad vård. Patienter som vårdats på IVA är t ex de med hjärtsvikt, andningssvårigheter, blodförgiftning, akut blodbrist eller trafikskadade patienter. Personalen på IVA har speciell kunskap för den typen av patienter och genomgår fortbildning kontinuerligt. Avdelningen är utrustad med specialutrustning för att ge ditt djur den mest optimala vård som är möjlig (t ex syrgas, akutvagn, aktiv uppvärmning, infusionspumpar, EKG mm). Vi har även en plats för återupplivning med en defibrillator och ventilator.

Knutet till intensivvårdsavdelningen är även vår blodbank som står till förfogande dygnet runt med färskfrusen plasma och erytrocytkoncentrat (röda blodkroppar) för de hundar som behöver det. Vi har även blodgivare som kan komma in med kort varsel då helt färskt blod behövs till en katt eller hund.

Jourlaboratoriet på kliniken ger oss möjlighet till snabba provsvar dygnet runt. De vanligaste blodprovsanalyserna, hematologi, syra-bas, snabbtest för ett par olika virussjukdomar och urinprovsanalyser kan analyseras under jourtid.

På vardagarna analyseras blodproverna vanligen på klinisk kemiska laboratoriet. De har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik och svarar snabbt ut högkvalitativa svar. En del analyser skickas även till externa laboratorier som t.ex. bakterieprov och borrelia/anaplasma-blodprover som analyseras vid SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) vilket också ligger på Ultunaområdet.

Fakta:

Akutmottagning för smådjur

Alla dagar, dygnet runt tar vi emot akut sjuka och skadade djur. Var vänlig och ring kliniken innan ni kommer in.

Vi nås på telefonnummer:

018-67 26 80


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se