För dig som har katt

Senast ändrad: 06 februari 2017
catfriendlyclinic300.jpg

UDS är certifierad kattvänlig klinik med guldstandard. Vad innebär det?

Begreppet kattvänlig klinik eller på engelska Cat Friendly Clinic (CFC) är framtaget av International Society of Feline Medicine (ISFM). Det är en certifiering av kliniker som därigenom får ett bevis på att de har utformat klinik och arbetssätt på ett för kattägaren och katten optimalt sätt. Genom kattvänlig hantering och hög kvalitet på vården förbättras veterinärvården av katter och stressen minimeras både vid besöket på kliniken och vid resan dit och den fortsatta medicineringen hemma.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda katt inför veterinärbesöket samt om hur du kan underlätta för den vid hemkomsten.

På Universitetsdjursjukhuset har vi under många år arbetat aktivt för att förbättra bemötandet och vården av våra kattpatienter. I början av 2016 blev vi certifierade som kattvänlig klinik. Kattambassadör är veterinär Marit Gorvy, och frågor angående detta program kan ställas till henne via receptionen.

 

UDS är certifierad kattvänlig klinik med guldstandard


En kattvänlig klinik enligt ISFM kännetecknas av lämplig utformning med rätt utrustning, faciliteter och instrument för att säkra att kattpatienter sköts om på bästa möjliga sätt. All personal på kliniken skall förstå katter, ha bra rutiner och utveckla rätt tekniker, samt ha rätt attityd ”kattityd”.


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se