Fakultetskansli LTV

Senast ändrad: 31 maj 2017

Välkommen till stödfunktionerna vid LTV!

LTV-fakultetens kansli är en del av universitetsadministrationen vid SLU och utgör en servicefunktion åt fakultetens ledning och institutioner/andra enheter på Campus Alnarp. Via den här webbplatsen finns kontaktuppgifter och information om vilket stöd du som medarbetare kan få av oss.

Arbetet består av planering, uppföljning och expertstöd inom fakultetens alla verksamhetsområden. Fakultetskansliets verksamhet är uppdelad i tre enheter:

Läs mer i fakultetsdirektörens beslut om LTV-kansliets ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar och förutsättningar. (Ny version kommer)

Fakultetsdirektör

Margit Nothnagl

Margit Nothnagl porträttbild

- ansvarig för fakultetskansli LTV

- samordnande ansvar för övriga delar av universitetsadministrationen i Alnarp


I Alnarp finns också andra avdelningar inom SLU, som tillhandahåller stödfunktioner till medarbetarna:

Personalavdelningen

Kristin Larsson, personalspecialist  040-415018

Kommunikationsavdelningen

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör 040-415004
Annamia Olvmyr, vik. kommunikatör 040-415383

Service Alnarp

Servicetelefon 5600
Service e-post 5600@slu.se
Mats Svensson, servicechef 040-415033

Utbildningsavdelningen 

Lotten Ahlqvist, studievägledare 040-415067
Andjela Milovanovic, internationell handläggare 040-415006
Lena Swärd, studie- och karriärvägledare 040-41 5012

Enheten för externfinansiering/Grants Office

Christer Borglin, projekthandläggare 040-415068
Knut Wålstedt 040-415548

IT-avdelningen

IT-stöd servicetelefon 6600
IT-stöd e-post it-stod@slu.se
Bryan Finn, platsansvarig IT-Alnarp 040-415318

SLU-biblioteket

Enheten för samverkan och utveckling

Fakta:

Vår gemensamma vision och verksamhetsidé för stödfunktionerna vid LTV-fakulteten:

Stödfunktionernas arbete vid LTV fakulteten präglas av professionalitet.

Professionalitet uppnås genom en hög kunskapsnivå, ett bra samarbete medarbetarna emellan och ett starkt fokus på att, genom det bästa möjliga stödet, bidra till verksamhetsutvecklingen.


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296

Sidansvarig: ida.andersson@slu.se