Egendomsavdelningen

Senast ändrad: 05 oktober 2017

Egendomsavdelningen (EA) är en relativt ny företeelse på SLU. Den 1 april 2016 beslutades att de två enheterna fastighetsförvaltning och lantbruksdriften skulle bilda stommen i den nya avdelningen:

Egendomsavdelningen, se organisationsschema.

 
Egendomsavdelningens verksamhetsidé:


EA ska, med affärsmässighet, tillhandahålla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler till företrädesvis SLU.

EA ska långsiktigt hushålla och bruka skog och mark med ekonomiskt, kvalitativt och miljömässigt optimala lösningar i samarbete med SLU:s forskarresurser för att motsvara krav och förväntningar.

 

Egendomsavdelningens uppdrag 2017:


Fastighetsförvaltningen
 – ska förvalta de fastigheter staten uppdragit åt SLU att förvalta samt de donationsfastigheter som SLU erhållit:

  • Mot avgift upplåta fastigheter för forskning och utbildning.
  • Beakta att upplåtelse internt eller externt ska ske på affärsmässiga grunder.

Läs mer om fastighetsförvaltningen här

Lantbruksdriften – ska bedriva skogs- och jordbruk på fastigheterna.

Läs mer om lantbruksdriften här

Fakta:
Felanmälan SLU-ägda fastigheter i Uppsala

Felanmälan görs via detta formulär

Anmälan kan även göras på telefon:
Telefontid: mån-fre, kl. 8-16 
Tel: 018-67 19 09

Sidansvarig: infra-webb@slu.se