Fakultetskansli NJ

Senast ändrad: 08 februari 2018

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

NJ-kansliet leds av fakultetsdirektör Anders Eriksson.


Fakultetsledning

Dekan, ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdTorleif Härd
dekanus.nj@slu.se, 018-67 10 50

Prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdPär Forslund
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå
par.forslund@slu.se, 018-67 22 81

Vicedekan, ansvarsområde samverkan

Torleif HärdHanna Bergeå
hanna.bergea@slu.se, 018-67 21 82

Vicedekan, ansvarsområde jordbruksvetenskap

Göran BergkvistGöran Bergkvist
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10

Vicedekan, ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Torleif HärdRichard Johnson
richard.johnson@slu.se, 018-67 31 27

Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning

Torleif HärdJohan Meijer
johan.meijer@slu.se, 018-67 33 21
Anders Eriksson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
anders.eriksson@slu.se, 018-67 10 11, 072-542 53 60

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.andersson.bjorkman@slu.se
018-67 16 72, 072-530 37 73

Pär Aronsson
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Bo Aspman
Planeringshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
bo.aspman@slu.se, 018-67 10 20, 070-558 58 53

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Li Gessbo
Kommunikatör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
li.gessbo@slu.se, 018-67 10 95, 0705-71 10 95

Mårten Granert
Kommunikatör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marten.granert@slu.se, 018-67 16 77, 072-243 85 95

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215

Ingrid Hemström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
ingrid.hemstrom@slu.se, 018-67 10 47

Anna-Lena Herfindal
Fakultetsekonom
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
anna-lena.herfindal@slu.se, 018-67 22 48

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, 018-67 22 44

Patrik Pederson
Ekonom
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
patrik.pederson@slu.se, 018-67 10 33

Gabriella Persdotter Hedlund
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
gabriella.persdotter.hedlund@slu.se, 018-67 26 36

Elisabeth Pettersson
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
elisabeth.pettersson@slu.se, 018-67 10 25

Anna Rudebeck
Utbildningsledare, tjänstledig
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
anna.rudebeck@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73

Zsuzsanna Sundström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
zsuzsanna.sundstrom@slu.se, 018-67 12 66

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se