Ekonomiavdelningen

Senast ändrad: 28 november 2017

Ekonomiavdelningen är en del av universitetsadministrationen. Vi ansvarar för utbetalningar, inbetalningar, ekonomisk redovisning samt inköp och upphandling.

Våra mål är 

 • en tillförlitlig och rättvisande redovisning,
 • effektiva och säkra inköpsprocesser och ekonomiadministrativa rutiner,
 • att ge SLU förutsättningar att hushålla väl med statens resurser.

Våra medel för att uppnå detta är bland annat

 • ett tydligt ekonomiadministrativt regelverk,
 • regelverk om inköp och upphandling,
 • en ändamålsenlig redovisningsmodell och
 • väl fungerande ekonomisystem samt e-beställningssystem.

 

Avdelningen består av:

Ekonomichef Malin Larsson Lewin 

Inköpsenheten

Se inköpsenhetens webbsidor.

Inköpsenheten har en strategisk och samordnande funktion när det gäller större inköp och upphandlingar. Inköpsenheten  utgör SLU:s kommersiella expertfunktion och upphandlarna är projektledare vid större upphandlingar.

Enheten tar initiativ till samordning av upphandlingar på områden där detta innebär kostnadseffektiviseringar för SLU samt bevakar regelverk och informerar om rutiner, bestämmelser och avtal. Enheten genomför alla upphandlingar av ramavtal och upphandlingar över det s k tröskelvärdet för EU-upphandlingar samt ger råd och stöd till verksamheten vid andra typer av inköp och upphandlingar.

 

Frågor om Mejladress
Inköp och upphandling upphandling@slu.se
E-beställningssystemet Proceedo ehandel@slu.se

 

Henning Richardsson är inköpschef.

Övriga medarbetare på enheten:

Micael Berner e-handel
Tobias Hägglund Upphandling
Maria Höglund Upphandling
Malin Klevebrand e-handel
Gunilla Ljungqvist Upphandlingssamordning, e-handel
Christer Olson Upphandling
Stefan Palm Upphandling
Hanna Spångberg (föräldraledig) Upphandling

 

Till toppen av sidan

Redovisningsenheten

 

Redovisningsenheten ansvarar för allmänna redovisningsfrågor, ekonomimeddelanden, ekonomihandboken, momsfrågor, fördelning av anslag till fakulteterna, transfereringar, anläggningar samt internkontroll och uppföljning.

Även förvaltning m.m. av SLU:s stiftelser handhas här.

Frågor om Mailadress
Allmänna redovisningsfrågor   redovisning@slu.se
Inläsning av filer till Agresso agressoinlasning@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Åsa Cervin Hedfors är redovisningschef

Övriga medarbetare på enheten:

Christina Andersson Redovisningsekonom, övergripande frågor
Petter Bremer Ekonom, stiftelseansvarig
Lovisa Englund Redovisningsekonom, inriktning anläggningar
Caroline Jansson  Redovisningsekonom, övergripande ekonom för universitetsadministrationen. 
Ann-Louise Munther Redovisningsekonom, stiftelsefrågor samt ekonomistöd till biblioteket
Anders Thor Redovisningsekonom, ekonomistöd till IT-avdelningen
Evelina Thorsell Redovisningsekonom, ekonomistöd till avdelningen för infrastruktur
Carl-Stefan Von Engeström   Redovisningsekonom, ekonomistöd till egendomsavdelningen

 

Till toppen av sidan

Reskontraenheten

 

Reskontraenhetens huvuduppgift är hantering av utbetalningar från / inbetalningar till SLU.

Enheten:

 • ansvarar för support i PaletteArena (Palette), hantering av utbetalningar och administration av behörigheter i Proceedo.

 • ger ett särskilt stöd till universitetsadministrationen genom att hjälpa till med kontering av fakturor och administration av behörigheter i Palette.

 • tar hand om kundfakturering, inbetalningar och inkassoärenden.

 • registrerar anläggningar, nya kunder och leverantörer i Agresso.

 • administrerar projekt och externa forskningskontrakt.

 • hanterar utbetalningar m.m. av stipendier från SLU:s stiftelser.

 

Frågor om   Mailadress
PaletteArena, utbetalningar palettesupport@slu.se 
Anläggningsregister inv-reg@slu.se
Upplägg nya kundnummer, kundreskontra   kundreskontra@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Enhetschef för reskontraenheten är Elin Kamara Jakobsson

Övriga medarbetare är:

Yasemin Asker Stöd Infra Lokaler, anläggningar och palettesupport
Pascale Hannouch Stöd avd. för infrastruktur
Henrietta Hellström Externa forskningskontrakt och stiftelser
Danja Holzschuh Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden. 
Roger Jansson Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden.
Emma Johansson (timanställd)  Palettesupport
Erika Kjellén Stöd biblioteket, Palettesupport och behörigheter  Proceedo
Malin Kling Stöd IT-avd, anläggningar och palettesupport
Åsa Laurén Externa forskningskontrakt
Susanne Levander Stöd egendomsavdelningen
Doris Lindgren Palettesupport
Anna Merlenius Stöd uadm, palettesupport, behörigheter i Proceedo och anläggningar
Carina Wadberg Externa forskningskontrakt

 

Till toppen av sidan

Systemgruppen

 

Systemgruppen ansvarar för anskaffning, förvaltning, utveckling och underhåll av ekonomisystemet Agresso, elektroniska fakturahanteringssystemet PaletteArena och e-handelssystemet Proceedo.

Som systemförvaltare ansvarar gruppen för support avseende ovanstående systems hantering och drift. Registervård och rapportutveckling i Agresso hanteras också här. Gruppen ansvarar även för användarstöd i form av support via telefon och mejl, användarhandledningar, elektroniska guider m.m.

  

Frågor om Mejladress
 • Hantering och drift av systemen Agresso, PaletteArena och Proceedo
 • Teknikproblem i ovanstående system.
 • Uppläggning av nya kostnadsställen samt 89-projekt, 9-projekt och femställiga projekt.  

ekonomisystem@slu.se 

 

I systemgruppen arbetar:

Carola Ekman
Jenny Kjellström
Erica Löfgren
Anita Olofsson

 

Till toppen av sidan

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se