Infrastrukturavdelningen

Senast ändrad: 13 december 2017

Infra har till uppgift att tillhandhålla en kostnadseffektiv, smidig och väl fungerande infrastruktur, samt att ansvara för samordning av den infrastrukturella verksamheten inom hela SLU. Med infrastruktur avses här fastighetsförvaltning, lantbruksdrift, samt verksamhetsstöd och service innefattande bl.a. lokalplanering, lokalförsörjning, säkerhet, miljöledning, lokalvård, post, trycksaker, transporter och vaktmästeri/närservice.

Infra har samlat hela sitt tjänsteutbud i en tjänstekatalog. Tjänstekatalogen ger en helhetsbild över alla de tjänster som Infra idag tillhandahåller eller kan tillhandahålla till hela SLU. Tjänsterna är indelade i fem tjänsteklasser (grupper) för att tydliggöra utbudet. Infra erbjuder två typer av tjänster. Det är standardtjänster och tilläggstjänster. Tilläggstjänster är alltid kopplade till en specifik standardtjänst. I tjänstekatalogen hittar du en sammanställning över alla standardtjänsterna.

Länken till Infras tjänstekatalog hittar du längre ned på sidan.

Infras tjänsteutbud är inte statiskt utan utvecklas och förändras allt eftersom SLU:s verksamhet förändras. Det innebär att Infras tjänstekatalog är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras med nya eller förändrade tjänster.

För att fullfölja uppdraget är Infra organisatoriskt indelat i sex verksamhetsområden. Mer information om våra verksamhetssområden och kontaktuppgifter till ansvariga chefer hittar du under respektive verksamhetsområde.

Specifik information om våra produkter och tjänster hittar du via arkivmenyn ovan under rubrikerna "VERKTYG" eller "STÖD OCH SERVICE". Via dessa sidor kan du också göra beställningar eller komma i kontakt med våra ämnesexperter.


Kontaktinformation

Infrastrukturavdelningen, ledning gemensamt
Per-Olov Skatt
, Infrachef
per-olov.skatt@slu.se, 018-67 28 99

Sidansvarig: infra-webb@slu.se