Certifiering inom SLU

Senast ändrad: 22 november 2017
ISO 14001 Stående Sv.png

SLUs rektor har beslutat att hela universitet ska vara miljöcertifierat före utgången av 2016 och i juli samma år blev samtliga verksamheter inom universitetet certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.

 

 

Efter att ha arbetat med att miljöcertifiera SLU under ett flertal år är nu alla verksamheter certifierade enligt ISO 14001. Totalt finns det elva certifikat, där två av dessa även inkluderar kvalitetsstandarden ISO 9001. Vid varje certifierad verksamhet finns en eller flera miljösamordnare. Det finns även kvalitetssamordnare där ISO 9001 är aktuellt. Miljösamordnarens roll finns beskriven på medarbetarwebben.

Vid certifiering erhålls ett certifikat som bland annat beskriver vilken del av verksamheten som är certifierad samt certifikatets giltighetstid.

Miljöstandarden ISO 14001:

SLU prenumererar på ett antal standarder, bland annat standarden som berör miljöcertifiering, ISO 14001. Anställda på SLU har själva möjlighet att hämta dessa elektroniskt via sitt AD–konto.

Via länkarna längst ner på sidan kan du hämta de två standarder som berör miljöledningssystemet:

  • SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem - Krav och vägledning
  • SS-EN ISO 14004:2010 Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder

Under ”länkar” hittar du även en föreläsning om övergången till den nya standarden ISO 14001:2015.

Alla delar inom SLU är miljöcertifierade:

Nedan listas samtliga verksamheter inom SLU. Klicka på respektive verksamhet för att komma till deras egna hemsidor.

Miljösamordnarträff 2013.

PRME-certifiering inom ämnet företagsekonomi

PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett initiativ inom FN för att skapa en plattform för utbildning av framtida företagsledare som kan och vill arbeta med hållbar utveckling. På SLU sker detta i program och kurser inom ämnet företagsekonomi. I mars 2017 lämnades en ansökan från SLU in om PRME-certifiering. 

Läs mer om PRME-certifieringen här.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se