Symbolen för SLU, vår logotyp

Senast ändrad: 05 juli 2017
slu_logotyp_250x250web.png

Logotypen är den yttersta bäraren av vår visuella identitet. Den ska alltid användas när SLU är avsändare.

Tänk på att logotypen inte får förändras eller förvanskas. Det innebär att den till exempel inte får beskäras eller ändras i proportioner. Den får heller inte ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande.

SLU:s  logotyp ska alltid ha en väl synlig placering i alla våra produkter. När det gäller trycksaker, som till exempel tidskrifter, ska SLU:s logotyp finnas på framsidan. 

Frizoner

Runt SLU:s logotyp ska man lämna en frizon enligt bilden nedan. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel bilder eller text. 

Logotypens frizon

 Frizonen runt SLU:s logotyp är halva höjden eller bredden (x) åt alla håll.

Ladda ner SLU:s logotyp

Använd i första hand logotypen i färg, men endast mot vit bakgrund.  I de fall det inte går kan du istället välja en svart eller vit logotyp. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden.

SLU:s logotyp i färg på vit platta

Om bakgrunden är brokig kan logotypen läggas på en vit platta så att den syns tydligt. Placera plattan överst till vänster kant i kant enligt bilden ovan. Hämta färdiga filer här: 

När SLU behöver förklaras

Ibland behöver SLU förklaras och skrivas ut med det fullständiga juridiska namnet. Det kan då göras med denna version av SLU:s logotyp där namnet är utskrivet på både svenska och engelska. Det signalerar att vi är ett tvåspråkigt universitet och kan användas oavsett språk i sammanhanget. Logotypen med våra utskrivna namn ska alltid placeras i övre vänstra hörnet.

Hämta SLU:s logotyp med utskrivet namn:

Ibland är det viktigare att förklara vilket slags universitet är och vill vara. Då kan man ta hjälp av SLU:s varumärkeslöfte.  

I samverkan med andra

Om SLU är en av två eller fler jämbördiga parter ska SLU:s logotyp exponeras likvärdigt med de andra parternas logotyper, till exempel vad gäller storlek och avstånd. I dessa fall kan en av versionerna nedan vara användbara för att kunna exponeras likvärdigt med andra. I internationella sammanhang kan den vara särskilt gångbar.

Hämta SLU:s logotyp anpassat för avsändare i samverkan med andra parter:

 

Ladda ner SLU:s logotyp med din specifika avsändare

Det kan ibland vara viktigt att lyfta fram en specifik avsändare inom SLU. Det kan vara en fakultet, kluster, avdelning, område, centrumbildning, enhet eller avdelning. Här kan du ladda ner färdiga logotyper med inskrivna specifika avsändare.

Institutioner och motsvarande

Logotypen finns i filformaten PNG och EPS samt i färgformaten RGB, CMYK och PMS.

Saknas någon logotyp?

Har din institution ändrat namn eller behövs det kompletteras med ytterligare en specifik avsändare, hör av dig till studion.

I SLU:s Word-mallar finns även möjligheten att fritt skriva in flera rader under linjen t.ex. personnamn eller enhetsnamn.

Filformat – vilka ska man använda var?

PNG: Används för visning på skärm och i vanliga utskrifter, t.ex. webb, Word, PowerPoint. 

PNG står för Portable Network Graphics och kan användas både för grafik och fotografier. En PNG-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. PNG-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis  PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). Eftersom filer kan sparas i valrfi upplösning är formatet idealiskt för användning både på skärm och vid utskrift. PNG används dock inte för tryck.

EPS: Används när man arbetar i layoutprogram för att göra trycksaker (t.ex. broschyrer, roll-ups, affischer). 

EPS står för Encapsulated Postscript och är ett allmänt grafikformat som används för både obejkt-(vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när de monteras i layoutprogrammet.

Färgformat - vilka ska man använda var?

RGB: för visning digitalt, t.ex. på webb och PowerPoint-presentationer etc. RGB står för färgerna röd, grön och blå. 

CMYK: standardfärger för fyrfärgstryck, t.ex. broschyrer, böcker, affischer, rollups etc. CMYK står för primärfärgerna cyan, magenta, gul och svart.    

PMS: exakt definierade färger för fyrfärgstryck, t.ex. för logotypfärger eller när man behöver färger utanför CMYK-färgomfånget, som neonkulörer, metalliska färger och mättade kulörer etc. PMS står för Pantone Matching System.

Sidansvarig: studion@slu.se