Ultunapersonalens idrottsförening

Senast ändrad: 14 november 2017
Winter Classic 2016-02-17 14.14.29.jpg

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrott- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I motionshallen, Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till tennisspel bade inom- och utomhus. Det finns stora gräsytor för olika typer av aktiviteter.  Föreningen är öppen för alla anställda och kräver inget separat medlemsskap eller medlemsavgift

Syltahallen

I hallen bedrivs ett antal aktiviteter med fast tid varje vecka men därutöver finns möjlighet för personal att boka tider för enskilt spel eller annat idrottsutövande. För tillgång till hallen krävs SLU-passerkort.

Tider bokas via Kronox, se länk nedan.  Access/behörighet till hallen ges  efter att avgift 100 kr/år är löst hos ULS IF. Det gör du under terminstid kl 12.30-13.00 på plats i IF- rummet på Ultuna Studentkårs hus Duhrevägen 6.

Länk till schema för fasta aktiviteter i Syltahallen:

 Tennisbana grus i parken vid Fyrisån, Foto Per Nyman

Tennisbanor

 På Campus Ultuna finns 3 tennisbanor. I parken vid Fyrisån är två belägna. Det är en grusbana och en asfaltsbana.

Asfalstbanan är f.n. öppen för spel hela dygnet utan bokning. För spel på grusbanan krävs nyckel och en betald säsonsavgift samt att man bokar tid för spel. Bokning sker i skjulet inne på grusbanan. Tillgång till grustennisbanan ges via Per Nyman.

Mail: per.nyman@slu.se

Den tredje banan är en asfaltsbana belägen vid Gälbo efter Veterinärvägen och det är Stiftelsen Ultuna studentbostäder som sköter den.

 

För bokning av Syltahallen gör så här

  1. Gå till SLU:s Kronoxsida .
  2. Logga in.
  3. Klicka på fliken Boka en resurs.
  4. Då kommer du till nästa vy , där du gör själva bokningen.
  5. För att boka hallen väljer du först datum sedan klickar du på en ledig tid, d.v.s. de grönmarkerade tiderna.
  6. Du får upp en dialogruta och där anger typ av aktivitet t.ex. tennis och trycker på knappen BOKA.

I de rödmarkerade/bokade tiderna står det vem som gjort bokningen (AD-namn). Drar man med markören över en bokad tid så visas den text som skrivits in av bokaren.

Bokningar kan göras 14 dagar framåt i tiden.      

  • Man kan ha max 1 bokning per dag.      
  • Man kan ha max 5 kommande bokningar totalt över 14 dagar.      
  • När man bokar tid ska man ange typ av aktivitet som kommer att utföras .      
  • Vid varje bokning syns bokarens AD-namn.

Länk till bokning av Syltahallen i Kronox:

Länk till schema för fasta aktiviteter i Syltahallen:

Tider för fasta aktiviteter fördelas av Samarbetskommittén för Ultunas idrottsföreningar, SAK, kontakt Per Nyman.

Fakta:

Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF

Föreningen är öppen för alla anställda


Kontaktinformation

UPIF

Ordförande: Per Nyman

Kontakt: per.nyman@slu.se 

Sidansvarig: bo.aspman@slu.se