Personalföreningar

Senast ändrad: 26 januari 2018

Vid SLU finns ett antal olika personalföreningar. För mer upplysningar om respektive förening kontakta kontaktpersonerna, alternativt se deras sidor via menyn här nedan.

Alnarp

Alnarps miljöförening

Kontaktperson: Ludvig Holmgren, 040-41 64 72

Alnarps tennisklubb

Kontaktperson: Bertil Christensson 

Dendrologiska utskottet

Kontaktperson: Nina Carlsson, 040-411986

Skånes trädgårdsungdom

Skånska trädgårdsföreningen
Kontaktperson: May Persson, 040-41 51 88, 41 52 83

Skara

Konstklubben SLU Campus Skara

Ordförande: Sofia Wiberg
sekreterare: Maria Stenberg

Uppsala

Akademiska Sällskapet

En gemensam personalförening för SLU och Uppsala universitet.
Se årets program på http://www.akademiskasallskapet.uu.se/.

E-post: akademiskasallskapet@slu.se

Campus Canis

Ultuna personalhundförening
Ordförande: Helen Alstergren, helen.alstergren@slu.se

Ultuna Golfsällskap

Kontaktperson: Ann-Katrin Croon, 08-5058 1675

Ultuna Konstklubb

Ordförande: Carolyn Glynn, 018-67 10 51
Sekreterare: Eva Högström,  018-31 74 56
E-post: ultuna.konstklubb@slu.se

Ultuna skytteförening

Ordförande: Sven Israelsson, 070-366 16 23,
E-post: ultunaskf@hotmail.com
Sekreterare: Anne-Sofie Lundquist, 018-67 11 94

Ultuna täppförening

Ordförande: Johannes Koestel

Ultunapersonalens IF

Ordförande: Per Nyman, 018-671417

Ultunae Klara Röster

Kören av och för anställda  
Körledare: Erik Hellerstedt, 0730-79 27 87 

Umeå

Umeå emeritiprofessorers förening

Gemensamt för professorer från både SLU och UmU

Konstföreningen Arte

Kontaktperson: Elisabeth Åström, +46 90-786 93 89

Åmlidens Jaktklubb

Ordförande: Ola Lindroos, ola.lindroos@slu.se

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se