Professorsinstallation

Senast ändrad: 02 februari 2018
SLU_profinst2_170331_2884_jsg-300x300.jpg

För den som blivit utsedd till professor vid SLU väntar en professorsinstallation. En installationshögtid anordnas under våren i Ultuna varje år och i Alnarp och Umeå vartannat år.

Installationsföreläsningar

De nya professorerna presenterar sina forskningsverksamheter genom att hålla installationsföreläsningar. De pågår under en eller två dagar beroende av hur många professorer som ska installeras på respektive ort. Om det är få professorer som ska installeras får dessa ge en kortare föreläsning under själva installationshögtiden.

Installationshögtider

Installationshögtiden i Ultuna föregås av installationsföreläsningar – vanligen under två dagar. Värdar under föreläsningarna är respektive fakultets dekan. Rektor står för värdskapet under installationsmiddagen.

Installationshögtiderna i Umeå och Alnarp föregås också av installationsföreläsningar där dekanerna är värdar. Dekanerna är även värdar för installationsmiddagarna på sina respektive orter.

Vanliga frågor

Föreläsningar?

Installationerna föregås av installationsföreläsningar. Ibland kan det vara två dagar med installationsföreläsningar, beroende på hur många professorer som ska installeras.

Installationsceremonin?

Installationsceremonierna äger rum den aktuella dagens kväll på resp. ort.

Vad ska man ha på sig?

De som installeras bär "högtidsdräkt". Detta innebär frack eller långklänning. Till fracken har man vit väst och vit fluga, svarta strumpor och svarta skor. Detta gäller samtliga som går i procession. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren.

För de som ej deltar i processionen men efter akten skall delta i middagen gäller "mörk kostym" (dvs. klänning i valfri längd alt. ”festbyxdress”)

Annan mat?

Du kan beställa annan mat om du är vegetarian, vegan, allergisk eller överkänslig mot något. På anmälningsformuläret finns utrymme för detta.

Alkoholfritt?

Alkoholfritt vin serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

Placering vid middagen?

Vid middagen placeras du med dina gäster och kolleger från samma institution eller fakultet. Om Du har särskilda önskemål ber vi dig notera detta i svarsformuläret i fältet ”Meddelande till Installationskommittén”.

Diplom?

Diplomet är ett bevis på att du är installerad som professor vid SLU.

Gäster?

Antalet gäster till middagen är begränsat, men varierar från år till år beroende av hur många professorer som ska installeras. Vi försöker dock alltid att tillgodose dina önskemål. För studenter och anställda finns möjlighet att anmäla sig till ceremonien på webben.


Kontaktinformation
Frågor?

ceremonier@slu.se

Installationshögtid, innehållet i ceremonin, program: 

Ceremonimästare Jenny Sälgeback, 018-67 10 74

Administration och praktiska detaljer:

Administratör Carina Lundh, 018-67 11 80

Administratör Susanne Erngren, 018-67 18 00

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se