Akademiska högtider

Senast ändrad: 02 januari 2018

En gång om året har SLU doktorspromotion. Detta sker vanligtvis i början av oktober. Då promoveras nya doktorer samt hedersdoktorer och jubeldoktorer. Professorsinstallationer sker varje år i Ultuna och omväxlande vartannat år i Alnarp och Umeå.

Läs mer om de akademiska högtiderna:


Kontaktinformation

Jenny Sälgeback, akademiintendent
ceremonier@slu.se, 018-67 10 74,  070-676 65 96

Sidansvarig: eva-marie.ek@slu.se